Skip til primært indhold

Syddansk Overvægtsinitiativ

Kort nyhed fra Endokrinologisk Afdeling M

Kære kollegaer i almen praksis

Vi vil gerne minde Jer om det nye initiativ - Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) - som nu er igangsat ved Endokrinologisk Afdeling M, OUH.


SDOI er et nyt initiativ, der fokuserer på at diagnosticere følgesygdomme hos personer med svær overvægt. Initiativet har ikke fokus på vægttab, men fokuserer derimod på at identificere og behandle eventuelle følgesygdomme til svær overvægt.

Det Syddanske Overvægtsinitiativ screener systematisk personer med et svær overvægt for diabetes, hypertension, dyslipidæmi, fedtleversygdom, søvnapnø, lungefunktions-nedsættelse og PCOS.

Ved påvisning af overvægtsrelateret sygdom anmodes patienten om kontakt til egen læge til kontrol og behandling eller henvises af os til specialist-ambulatorium; eksempelvis til behandling for søvnapnø eller til leverlægerne ved mistanke om leverfibrose vurderet ved fibroskanning.

Egen læge modtager en epikrise med relevante oplysninger og med en plan for patienten.

Du kan henvise alle patienter, som:

 • Har et BMI på over 30 kg/m2
 • Er mellem 18 og 60 år.
 • Bor i en af de fynske kommuner

Følgende oplysninger skal fremgå af henvisningen:

 1. Vægt
 2. Højde
 3. BMI
 4. Information om kendt type 2 diabetes
 5. Information om kendt obstruktiv søvnapnø
 6. Information om kendt hypertension
 7. Information om kendt polycystisk ovariesyndrom
 8. Information om kendt slidgigt

 

Patienten vil gennemgå alle undersøgelser på én dag. Vi giver svar på alle undersøgelse via en videokonsultation, alternativt ved fysisk fremmødekonsultation eller telefonkonsultation, hvis patienten foretrækker dette.

På vegne af Afdeling M

Cheflæge Jan Frystyk & chefsygeplejerske Anna Sofie Lillevang.

APPFWU01V