Skip til primært indhold

Flere patienter får udskrivelsesnotat om ændringer i medicinen under indlæggelse

Kort nyhed fra Sygehusapotek Fyn

Sygehusapotek Fyn (SAF) har tidligere fortalt om et initiativ, hvor patienter, der har været indlagt på OUH, får en samtale med en farmaceut i forbindelse med udskrivelsen. Samtalen drejer sig om den nye medicin, som patienten har fået ordineret og de ændringer, der er foretaget i medicinen under indlæggelsen.

Inden samtalen laver farmaceuten en medicingennemgang sammen med patienten og en læge i afdelingen, og farmaceuten har dannet sig et overblik over de ændringer, der er foretaget undervejs. Disse ændringer opsummerer farmaceuten i et notat i epikrisen, som sendes til den praktiserende læge.

Tilbuddet er nu tilgængeligt for endnu flere patienter på OUH, både i Svendborg og i Odense, og har din patient været indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling i enten Odense eller Svendborg, kan du nu opleve at modtage udskrivelsesnotatet herfra også. Antallet af samtaler og udskrivelsesnotater er desuden øget på Medicinsk Afdeling i Svendborg.

Ordningen inkluderer således patienter, der har været indlagt på Geriatrisk Afdeling i Odense, Lungemedicinsk Afdeling, Reumatologisk Afdeling, Endokrinologisk Afdeling, Afdelingen for Medicinsk mave- og tarmsygdomme, Ortopædkirurgiske Afdeling samt Medicinsk Afdeling i Svendborg og som udskrives til eget hjem og håndterer egen medicin.

Kontaktoplysninger

Sygehusapotek Fyn

Funktionsleder Helle Houlbjerg Carlsen
Mail: Helle.Houlbjerg.Carlsen@rsyd.dk - Tlf.: 29363081

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk    

APPFWU01V