Skip til primært indhold

Tilfreds eller ej? Regional spørgeskema er udsendt til almen praksis

Er du tilfreds, eller har du nogle opmærksomhedspunkter, som bør blive adresseret af sygehusene i Region Syddanmark? Så er det netop nu muligt at tilkendegive disse ved at besvare ”tilfredshed med sygehusene” spørgeskemaundersøgelsen. Ifølge OUH direktør er det en gylden mulighed for almen praksis til at komme med både ris og ros.

- Vi bruger informationerne fra tilfredshedsundersøgelsen aktivt i vores arbejde på sygehusene i Region Syddanmark, så jeg håber, at mange af de almen praktiserende læger har lyst til at bidrage med deres ris og ros; fortæller direktør Bjarne Dahler-Eriksen.

Direktøren håber, at så mange almen praktiserende læger som muligt vil finde tiden til at besvare spørgeskemaet; -Det er utrolig vigtigt, at vi får så mange besvarelser fra almen praksis, så vi får et retvisende billede af situationen, når det kommer til tilfredsheden af os på syghusene. På den måde får vi også et bedre udgangspunkt, når vi på sygehusene skal igangsætte relevante tiltag i samarbejde med praksis. Vi har med afsæt i den sidste regionale undersøgelse eksempelvis haft fokus på bedre videndeling mellem de almen praktiserende og vore afdelinger i form af webinarer og fyraftensmøder såsom eksempelvis fyraftensmødet i Svendborg her i oktober. Bjarne fortsætter –Derudover har vi også haft fokus på tilbageviste henvisninger og en mere professionel håndtering af epikriser. Endelig til sidst har vi forsøgt at udbrede kendskabet til OUHs specialistrådgivning, således almen praksis kan benytte én indgang uanset hvilket speciale den almen praktiserende skal have rådgivning fra.

Bjarne Dahler-Eriksen afslutter med at tilføje; -Dialogen mellem almen praksis og sygehusene er essentiel, så jeg vil opfordre vore kollegaer i almen praksis til at udfylde spørgeskemaet - uanset om man er tilfreds eller ej - så vi kan skabe de bedste forudsætninger for i fællesskab at sikre det bedste forløb for patienterne.

Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt via Region Syddanmark 24. oktober 2023 og omhandler både somatikken og psykiatrien. Deadline for besvarelsen af spørgeskemaet er den 10. november 2023.

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU01V