Skip til primært indhold

Mulighed for at få dine patienter udredt med kamerapille fremfor koloskopi

Kort nyhed fra Afd. A og Forskningsenheden for Almen Praksis

Almen Praksis på Fyn kan nu som led i et forskningsprojekt få patienter med tarmsymptomer udredt med kamerapille fremfor koloskopi.

Forskningsenheden for Almen Praksis er nemlig sammen med Afd. A OUH i gang med at rekruttere almen praksis på Fyn til et forskningsprojekt, hvor vi afprøver udredning af patienter med tarmsymptomer med kamerapille fremfor koloskopi. 

Patienter, som almen praksis ville have henvist til koloskopi, triageres med en afføringsprøve, og hvis der ikke er spor af blod i afføringen, kan patienten udredes med kamerapille, som er langt mere skånsom og patientvenlig end almindelig koloskopi.

Hvis du som almen praktiserende læge er interesseret i at deltage i forskningsprojektet, kan du kontakte speciallæge i almen medicin Peter Haastrup.

Kontaktoplysninger

Forskningsenheden for Almen Praksis

Speciallæge i almen medicin Peter Haastrup
Mail: phaastrup@health.sdu.dk - Tlf.: 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk    

APPFWU01V