Skip til primært indhold

Ændring af visitation af alle akutte abdominal kirurgiske patienter

Kort nyhed fra Fælles Akutmodtagelse, FAM Odense

Visitationen af alle akutte abdominal kirurgiske patienter er pr. 23. oktober overgået til den akutte visitationsenhed, AVE, i FAM.

Det betyder, at når der skal meldes en akut abdominal kirurgisk patient – barn såvel som voksen – ringes til AVE på telefonnummer 65417166. Dette er gældende hele døgnet.

Baggrunden for dette er et led i akutplanen, hvor målet er, at den akutte visitationsenhed med tiden skal bistå visitationen af alle patienter med somatiske sygdomme, der meldes til OUH. Specialerne kobles på en af gangen og foregår i et tæt samarbejde med de respektive afdelinger.

Kontaktoplysninger

Fælles Akutmodtagelse, FAM Odense


Oversygeplejerske Astrid Vittrup Larsen
Mail: astrid.v.larsen@rsyd.dk - Tlf.: +45 21178398 

Cheflæge Poul Henning Madsen
Mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk - Tlf.:+45 24 99 44 83

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk    

 

APPFWU02V