Skip til primært indhold

Sygehusapotek Fyn: NY MEDICIN,SEPONERET MEDICIN, ÆNDRET MEDICIN. Hvad er nu det?

-

FMK er vores fælles medicinliste, men den er kun så god, som det vi lægger derind. De kliniske farmaceuter på OUH bidrager til, at patienterne udskrives med korrekt opdaterede medicinlister.

 

Siden 2015 har de kliniske farmaceuter på OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus haft deres daglige gang på Medicinsk afdeling i Svendborg. I tæt samarbejde med lægerne gennemgår farmaceuterne patienternes medicinlister med fokus på de medicinændringer, der er foretaget under indlæggelsen. Medicinændringerne og årsagerne dertil dokumenteres i et udskrivelsesnotat sammen med eventuelle forslag til optimering af den medicinske behandling (baseret på en farmaceutisk medicingennemgang).
 

Udskrivelsesnotat og lidt til…

Farmaceuternes udskrivelsesnotater er nu en del af udskrivelsesprocessen på mange afdelinger, bl.a. afd. J (Lungemedicinsk, Odense), afd. G (Geriatrisk, Odense), afd. S (Medicinsk Mavetarmsygdomme, Odense) samt Medicinsk afd. (Svendborg).
På udvalgte afdelinger suppleres ydelsen med en medicinudskrivelsessamtale med patienten. Her gennemgår farmaceuten medicinændringerne, og der sættes fokus på bl.a. korrekt brug af medicinen og eventuelle praktiske spørgsmål. I samtalerne anvendes teknikker fra motivationssamtalen.
 

Hvad sker der med farmaceuternes udskrivelsesnotat?

Efter udskrivelse sendes notatet til almen praksis – enten som en del af epikrisen (under ”Medicinoplysninger”) eller som et selvstændigt notat. Notatet kan indeholde overskrifterne: NY MEDICIN, SEPONERET MEDICIN og ÆNDRET MEDICIN. Hvis patienterne har kommunal medicinadministration, sendes notatet også til kommunen.
Forslag til optimering af den medicinske behandling sendes, efter aftale med den udskrivende læge, til almen praksis.

 

Kontaktoplysninger

Sygehusapotek Fyn (OUH Svendborg Sygehus)

Klinisk farmaceut Jolene Pilegaard Henriksen

Mail: Jolene.pilegaard.henriksen@rsyd.dk  - Tlf.: 29659044

APPFWU01V