Skip til primært indhold

SDCO: Vedrørende telefonisk specialistrådgivning til almen praksis på diabetes-området

-

En telefonisk specialistrådgivning til almen praksis blev etableret i 2019 i forbindelse med OK18 (Diabetes-hotline).

Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 8-15.30 og er altid bemandet med en speciallæge i endokrinologi og med specialviden i diabetes på nummer 2963 0796. 

Rådgivningen er åben for alle henvendelser fra læger omkring aktuelle diabetes patienter som den alment praktiserende læge har i sin klinik, eller andre diabetes relaterede spørgsmål som lægen måtte have. Ved spørgsmål om eventuel henvisning til Steno Diabetes Center Odense kan denne telefon anvendes, eller lægen kan benytte korrespondance modulet. Vi vil dog opfordre til, at lægen i disse situationer som udgangspunkt anvender den telefoniske rådgivning, da vi hermed har mulighed for at indgå i en dialog omkring patienten, hvilket ofte har stor værdi.

Vi har af og til henvendelser fra praksis sygeplejersker, som via Diabetes hotline søger rådgivning om behandling af deres diabetes patienter. Til disse henvendelser opfordres sygeplejersken til at konferere med sin egen læge i praksis, da det er den alment praktiserende læge, som har behandlingsansvaret for patienten. Diabetes hotline er en læge-til-læge specialistrådgivning,
Sygeplejersker fra almen praksis er meget velkomne til at søge rådgivning omkring sygeplejefaglige spørgsmål vedrørende deres diabetes patienter ved at ringe til vores sygeplejetelefon, som er bemandet i dagtiden med en erfaren diabetes sygeplejerske. Nummeret er 65 41 34 22 – herefter tryk 2 for sygeplejerske.


Vi har for nylig i samarbejde med almen praksis foretaget en evalueringsundersøgelse af rådgivningen til læger via Diabetes hotline. Undersøgelsen viste en meget høj tilfredshed blandt de praktiserende læger med rådgivningen. Således var 95% meget tilfredse med rådgivningen, 95% af lægerne fulgte specialistens råd, og 91% af lægerne mente, at de kunne anvende rådgivningen på denne specifikke patient til andre lignende patienter.

 

Kontaktoplysninger

Steno Diabetes Center Odense

Klinikchef, specialeansvarlig overlæge Michael E. Røder
Mail: Michael.roder@rsyd.dk  -Tlf. +45 2624 4473 

APPFWU01V