Skip til primært indhold

Region Syddanmark: Sorggruppetilbud

-

Region Syddanmark tilbyder sorggrupper for par og enlige, der mister et barn enten i graviditeten, under fødslen eller op til 3 mdr. efter fødslen.

Det anslås, at der i regionen er ca. 185 par pr. år som mister og kan have gavn af et sorggruppetilbud.

Målet er, at disse forældre får mulighed for, at opleve deres situation genkendt og håndterbar.

I forløbet, som vil have en varighed af 7 mødegange, vil der blandt andet blive undervist i sorgprocesser og reaktionsmønstre. Endvidere vil den mulige netværksdannelse ofte være til fordel for mange berørte familier.

Sorggruppen ledes af jordemødre/sygeplejersker fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og tilbydes ved regionens fødesteder: OUH (Odense og Svendborg), Kolding, Esbjerg og Aabenraa.

Sundhedspersonalet, som varetager opgaven, bliver superviseret hertil og enten har eller erhverver en certificeret psykoterapeutuddannelse.

Sorggruppelederne på regionens fødesteder har et tæt samarbejde, som muliggør, at det enkelte par får tilbudt det for dem, mest optimale forløb.


Visitation
 

Målgruppe

Alle forældre, der mister barn fra graviditetsuge 14+0 og frem til termin, under fødslen eller op til 3 måneder efter fødslen.
Ved sene aborter, skal der være tale om de spontane aborter og de provokerede aborter på medicinsk indikation.
 

Henvisning

Der sendes sikker mail til sorggruppen med cpr.nr, kontaktoplysninger og kort information om hændelse.


Forløb i sorggruppen

Parret vil blive kontaktet telefonisk senest 3 uger efter hændelsen/henvisningen af en sorggruppeleder, med henblik på en uddybende samtale.

Sorggruppen mødes en fast hverdag i dagtimerne, og et sorggruppetilbud forløber over 7 gange á 4 timer. Der etableres grupper af 4 – 6 par / enlige.

I sorggruppen tager vi udgangspunkt i, at der ikke er nogen rigtig måde at sørge på. Enhver oplever sorgen på sin måde, og støttes i det. Emnerne bestemmes af, hvad gruppen synes det er vigtigt at tale om. Det kunne f.eks. være:

  • Svære valg og beslutninger i graviditeten
  • Omstændighederne omkring barnets fødsel og død
  • Parrets beskrivelse af barnet og de følelser, der knytter sig til det
  • Sorg og sorgreaktioner
  • Omgivelsernes reaktioner
  • Fremtiden og tilbagevending til hverdagen og arbejdet/studiet
  • At reagere forskelligt som par eller at være / føle sig alene

Der må ikke videregives oplysninger fra gruppen. Der er derfor heller ikke journalføring.
 

Det primære tilbud er et gruppeforløb.

I enkelte tilfælde hvor familien ikke ønsker dette, eller af anden grund ikke kan inkluderes i gruppetilbuddet, tilbydes opfølgende individuel samtale. Sorggruppelederen foretager sammen med familien denne vurdering.

 

Kontaktoplysninger 

OUH – Odense og Svendborg:

Familiecentret
Patienthotellet, 1.sal
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Att: Sorggruppe

 

Jordemoder Rikke Bertram Grunddal
Jordemoder Wicki Bergholdt Burkal
Mail: sorggruppe.odense@rsyd.dk 
 
 

APPFWU02V