Skip til primært indhold

Nye samarbejder på vej med genetableringen af OUH Praksiskonsulentordningen: 4 nye praksiskonsulenter og 2 praksiskoordinatorer er blevet tilknyttet OUH

Et styrket samarbejde mellem OUH og almen praksis. Det er OUH Praksiskonsulentordningens fremmeste formål, således vi i fællesskab kan sikre sammenhængende patientforløb for patienterne. For at sikre dette har OUH netop fået tillknyttet 4 nye praksiskonsulenter samt 2 praksiskoordinatorer og hermed fået kickstartet Praksiskonsulentordningen, som har været stille i et stykke tid. Både OUH og almen praksis har store forhåbninger til det fremtidige samarbejde på tværs af sektorerne.

Fra september måned fik OUH tilknyttet 4 nye praksiskonsulenter fra OUH’s optageområde samt 2 nye praksiskoordinatorer, hvoraf en af disse er fra almen praksis og en fra OUH’s afdelinger.

Genetableringen af Praksiskonsulentordningen har været undervejs i løbet af 2021, så på OUH glædes man over tilknytningen af de nye praksiskonsulenter og –koordinatorer.


-Vi har haft en proces med reetableringen af Praksiskonsulentordningen, som har taget lidt tid. Men med tilknytningen af de 4 nye engagerede praksiskonsulenter og 2 praksiskoordinatorer, så ser vi fra OUH’s side lyst på fremtiden; fortæller lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen glad. Og han fortsætter – Med de nye konsulenter forventer vi, at vi får rig mulighed for at få skabt et tillidsfuldt og tæt samarbejde, som kan være med til at sikre, at vi kan skabe nye, innovative muligheder på tværs af sektorerne til gavn for patienten.

Rapport, dialogmøder og workshop danner grundlaget for fremtiden

Med den nylige publicerede kortlægningsrapport fra Region Syddanmark ”Kortlægning af sygehusenes understøttelse af almen praksis”, dialogmøder mellem almen praksis og OUH samt en nylig afviklet workshop med deltagelse af praksiskvalitetsklyngerne, praksiskonsulenter/-koordinatorer og OUH har Praksiskonsulentordningen også et godt udgangspunkt for at finde de nye udviklingsområder, der kan være med til at understøtte samarbejdet i fremtiden.

Der er derfor allerede blevet italesat, hvad de nye konsulenter og koordinatorer sammen med OUH bl.a. skal fokusere på i første omgang; opdatering af forløbsbeskrivelser på sundhed.dk, analysere afviste henvisninger, tilbyde data og specialisthjælp til klyngerne samt understøtte dialogen mellem almen praksis og OUH.

Og samarbejdet på tværs af sektorerne er noget, som almen praktiserende læge Palle Mark Christesen hos Lægerne Lærkevej i Otterup, som er en af de nye praksiskonsulenter, ser frem til; - Jeg glæder mig meget til arbejdet i Praksiskonsulentordningen. Vi har været til et første brainstorm seminar med OUH, hvor både direktion og repræsentanter fra afdelingsledelsen deltog. Det virkede på mig, som om tonen var meget konstruktiv og respektfuld i forhold til almen praksis. Vi var enige om, at der var nogle opgaver, som var ret presserende og vigtige at få løst, som noget af det første, f.eks. afviste henvisninger.

Palle Mark fortsætter -Derudover skal vi arbejde på nogle gode, tydelige kommunikationsveje, så både almen praksis og OUH kan få deres budskaber frem til dem, som kan ændre tingene, så vi får så gode patientforløb, som overhovedet muligt.
Ligeledes blev vi enige om at prøve at arbejde på en model for, hvordan OUH kunne blive mere tilgængelig/synlige over for klyngerne på Fyn, f.eks. med tilbud om specialistrådgivning, spændende datapakker mm.

Nye praksiskonsulenter og -koordinatorer

Men udover Palle Mark Christensen hvem er de øvrige nye praksiskonsulenter og –koordinatorer så?

De fire nye praksiskonsulenter som har meldt sig under fanerne og til at få genetableret samarbejdet på tværs er:

  • Anja Ørum fra Lægerne i Kongensgade i Odense
  • Henrik Krabbe Laustrup fra Lægerne J.B. Winsløws Vej i Odense
  • Torsten R. Rudbæk fra Lægerne J.B. Winsløws Vej i Odense
  • Palle Mark Christensen fra Lægerne Lærkevej i Otterup

De to praksiskoordinatorer er:

  • Carsten Ottesen Henriksen, praktiserende læge ved Brobylægerne i Broby
  • Helle Laustrup, Ledende overlæge ved Reumatologisk Afdeling, OUH

Alle praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer står til rådighed for almen praksis, hvis der ønskes at formidle eventuelle problemstillinger, tiltag eller andet, som vedrører samarbejdet mellem sygehus og almen praksis.


Og som Palle Mark Christensen afslutningsvis tilføjer; - Alt i alt er jeg meget fortrøstningsfuld, og ser frem til sammen med mine gode kollegaer Henrik Laustrup, Torsten Rudbæk og Anja Ørum at forsøge at få Praksiskonsulentordningen tilbage på sporet igen. Og sidder du og tænker, som praktiserende læge, at ”det vil jeg da også gerne være med til”, så er jeg sikker på, vi godt kunne bruge et par praktiserende læger mere.

Mere viden

Ønsker du at kontakte Praksiskonsulentordningen, kan du sende en mail til OUH.KLU.PKO@rsyd.dk .  Eller er du også interesseret i at blive praksiskonsulent, så søger OUH fortsat nye praksiskonsulenter. 

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU01V