Skip til primært indhold

Nyt tilbud til patienter, der kunne have funktionelle symptomer – kort kursusforløb med forebyggende effekt

Kort nyhed fra Smertecenter Syd, Afd. V

Iflg. Dansk Selskab for Funktionelle lidelser, har 2 pct. af den voksne befolkning funktionel lidelse i en grad, der kræver specialiseret behandling. Derudover rammes ca. 10 pct. i lettere grad. Det betyder, at læger, fra de fleste specialer, møder patienter med en eller anden grad af funktionelle symptomer.

Smertecenter Syds tilbud består af et psykoedukativt forløb med fremmøde 2 x 1½ time til patienter med let til moderat grad af funktionelle symptomer, som begrænser deres liv.

Patienterne vil blive introduceret til, hvad funktionelle symptomer er, hvilke udfordringer det kan give i hverdagen samt mødet med både sundheds- og det kommunale system. Derudover gives der værktøjer/metoder, som den enkelte kan anvende fremadrettet. Ligesom holdforløbet giver patienten/borgeren mulighed for at spejle sig i andre mennesker med lignende symptomer og danne netværk.

Det er patientens praktiserende læge, der kan henvise patienten til psykoedukations-tilbuddet i Smertecenter Syd. Henvisningskriterier kan ses på Sundhed.dk.

Kontaktoplysninger

Smertecenter Syd, Afd V

Ledende overlæge Kristina Espesen

Mail:  - Tlf.: 65 41 16 64

Oversygeplejerske Anne-Mette Rasmussen

Mail: - Tlf.: 20 27 46 85

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU01V