Skip til primært indhold

Nyt tilbud til patienter, der kunne have funktionelle symptomer – kort kursusforløb med forebyggende effekt

Kort nyhed fra Smertecenter Syd, Afd. V

Iflg. Dansk Selskab for Funktionelle lidelser, har 2 pct. af den voksne befolkning funktionel lidelse i en grad, der kræver specialiseret behandling. Derudover rammes ca. 10 pct. i lettere grad. Det betyder, at læger, fra de fleste specialer, møder patienter med en eller anden grad af funktionelle symptomer.

Smertecenter Syds tilbud består af et psykoedukativt forløb med fremmøde 2 x 1½ time til patienter med let til moderat grad af funktionelle symptomer, som begrænser deres liv.

Patienterne vil blive introduceret til, hvad funktionelle symptomer er, hvilke udfordringer det kan give i hverdagen samt mødet med både sundheds- og det kommunale system. Derudover gives der værktøjer/metoder, som den enkelte kan anvende fremadrettet. Ligesom holdforløbet giver patienten/borgeren mulighed for at spejle sig i andre mennesker med lignende symptomer og danne netværk.

Det er patientens praktiserende læge, der kan henvise patienten til psykoedukations-tilbuddet i Smertecenter Syd. 

Kriterier for henvisning

  • Det er ikke nødvendigt, at patienten har en funktionel diagnose, men symptomer skal være forenelige med symptomer svarende til en let til moderat funktionel lidelse, dvs. mindst 3 symptomer fra én af symptomgrupperne eller lette symptomer fra flere af symptomgrupperne i fig. 1)
  • Patienten har symptomer fra flere forskellige kropsdele og organer – maven, hjertet, ryggen mv., der flytter sig over tid, og giver den enkelte et lettere påvirket funktionsniveau over min. 6 mdr.
  • Forløbet kan være et supplement til et somatiske udredningsforløb, hvis patienten kan have gavn af større viden om funktionelle symptomer og redskaber til at håndtere dem.
  • Patienten må dog ikke have svær psykopatologi eller PNES.
  • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.
  • Patienten skal være fyldt 18 år

Kontaktoplysninger

Smertecenter Syd, Afd. V

Tlf.: 65 41 38 69 (hverdage kl. 8-15)

Mail: ouh.v.smertecentret@rsyd.dk 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU01V