Skip til primært indhold

Nyt online kursus om senkomplikationer ved type 2-diabetes

Kort nyhed fra Steno Diabetes Center Odense

Steno Diabetes Center Odense tilbyder gratis online kursus til personale i din praksis, primært læger og sygeplejersker.

Formål med kurset er, at I:

  • bliver opdateret omkring de hyppigst forekommende senkomplikationer ved type 2-diabetes
  • får viden om den nyeste behandling af senkomplikationerne
  • får metoder til forebyggelse og opsporing og kan anvende disse i den kliniske praksis
  • får kendskab til nyeste anbefalinger for systematisk diabeteskontrol

Knud Bonnet Yderstræde, klinisk lektor, overlæge ph.d., Steno Diabetes Center Odense, formidler nyeste viden om makro- og mikrovaskulære komplikationer hos personer med type 2-diabetes, medicinsk behandling af type 2-diabetes med fokus på forebyggelse af senkomplikationer (SCLT-2hæmmere og GLP-1-analoger). Diabeteskontrol i egen praksis vil også indgå i kurset.

Kurset varer 60 min. og veksler mellem vidensoplæg, drøftelse og spørgsmål.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig og dit personale her

Kontaktoplysninger

Steno Diabetes Center Odense

Uddannelses- og kursussekretær Monica Birch

Mail: monica.birch@rsyd.dk - Tlf.: 51 37 20 94

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V