Skip til primært indhold

Mødrehjælpens Åbne Rådgivning på OUH

Kort nyhed fra Mødrehjælpen på OUH

Mødrehjælpen har sammen med Region Syddanmark indgået et partnerskab, der har til formål at sikre en større lighed i sundhed. Dette sker ved at tilbyde en ekstra socialfaglig støtte til de gravide og partnere, der måtte stå i en sårbar position i graviditeten og/eller den første tid efter fødslen, og som af denne årsag oplever et øget støttebehov.

Tilbuddet henvender sig særligt til niveau 3-gravide og deres partnere, som af forskellige årsager ses at rumme en øget sårbarhed i relation til forældreskabet. Tilbuddet er gratis og med mulighed for anonymitet.

På OUH er Mødrehjælpens socialrådgiver fysisk til stede to gange ugentligt, hhv. på tirsdage (i ambulatoriet for gravide/ultralyd) og på onsdage (på patienthotellets 1. sal/ved Familieambulatoriet), begge dage i tidsrummet kl. 08.30-14.30. Rådgivningen kan tilbydes også telefonisk eller pr. mail, hvis den gravide/partneren ikke har mulighed for at fremmøde fysisk på de pågældende dage.

Mødrehjælpens tilbud om Åben Rådgivning er ligeledes implementeret på tre af regionens øvrige fødesteder, hhv. i Vejle, Aabenraa og Esbjerg.

I den Åbne Rådgivning tilbydes der ved socialrådgiver råd og vejledning om forskellige forhold - f.eks. barselslovgivning, skilsmisse/samlivsophør, økonomi, tilskud som enlig forsørger, udfordringer med manglende netværk eller trivselsproblemer hos barnet eller forældrene. Listen er ikke udtømmende, og man er altid velkommen til at ringe ved tvivlsspørgsmål.

Mødrehjælpen kan på tirsdage og onsdage kontaktes på telefon og mail.

Kontaktoplysninger

Mødrehjælpen

Mail: acn@moedrehjaelpen.dk - Tlf.: 22 37 04 51

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU01V