Skip til primært indhold

Databaseret dialog fremmer forståelsen – OUH på besøg i kvalitetsklyngerne på Fyn

Når de almen praktiserende læger mødes i kvalitetsklyngerne, er der fokus på at få adresseret relevante emner via spørgeskemaer, som sikrer en databaseret dialog. Derfor var det også oplagt, da Nordlys klyngen inviterede OUH ind til et af dets møder i efteråret, at der var fokus på at skabe en databaseret dialog. Et tilbud som OUH med glæde tog i mod.

- Dialogen skal ifølge vores overenskomst være databaseret, fortæller almen praktiserende læge og klyngekoordinator Palle Mark Christensen og forsætter – Vi har fire møder hvert år i vores klynge, og det gør, at vi har mange ting på programmet, som vi skal have drøftet. Derfor er det også vigtigt, at vi fokuserer tiden på klyngemøderne, og det gør vi bl.a. ved at samle data ind fra deltagerne på selve møderne via elektroniske spørgeskemaer sendt til deltagernes mobiltelefoner på selve mødet. Hvorfor det også var oplagt, at vi skulle gøre det på møderne, som vi inviterede OUH med til.

Pilotmøde i Nordlys klyngen – men flere på vej

I efteråret 2022 tog Palle Mark Christensen i forlængelse af hans rolle som OUH praksiskonsulent og klyngekoordinator initiativ til at invitere OUHs direktør med ansvar for samarbejdet med almen praksis Bjarne Dahler-Eriksen med på et klyngemøde i Nordlys.

- Da Palle foreslog, at vi skulle komme på besøg i Nordlys klyngen, var vi hurtige til at takke ja, da vi jo netop ønsker at få en dialog med almen praksis og klyngerne, om hvad vi kan forbedre og gøre anderledes, således vi får det bedste udgangspunkt for samarbejdet; fortæller OUH direktør Bjarne Dahler-Eriksen. Han fortsætter – Og det at vi kunne stå i fællesskab med Palle og få en god drøftelse af eksisterende udfordringer, det viste også bare, at vi ikke kan gøre det alene, men at det skal gøres i fællesskab for at sikre et bedre udgangspunkt for løsningerne.

Palle Mark Christensen forklarer – Det var vigtigt for os, at man på OUH tog imod invitationen til at komme ud til klyngemøderne og Bjarne Dahler-Eriksen - som direktør - deltog, således vi sikrede os, at det input, der kom frem på mødet også blev hørt og forstået. Det giver en vis forhåbning om, at vi med møderne kan få italesat, hvor knasterne er, og hvordan vi i fællesskab kan få igangsat aktiviteter, der kan sørge for at få dem løst.

I PKO samarbejdet havde man udvalgt følgende emner, som skulle adresseres på klyngemødet i Nordlys; epikriser, specialisttilbud og PKO samarbejdet. Disse emner blev udsendt på mødedeltagenes mobiltelefoner på selve  mødet med spørgsmål om tilfredsheden. Dataene fra spørgeskemaet blev herefter drøftet på mødet, hvor der indkom input til evt. problemstillinger.

Flere klyngemøder med OUH deltagelse allerede afviklet

Efter klyngemødet i efteråret i Nordlys klyngen har der allerede været afholdt møder i henholdsvis Othion og Sydhavsklyngen i januar 2023. 

På disse klyngemøde var epikriser, specialisttilbud, EPJ Syd og PKO samarbejdet i fokus, og der var en god drøftelse af dataene fra spørgeskemaet. Inputtene er ifølge Bjarne Dahler-Eriksen med til at kickstarte en mere nuanceret dialog – Klyngemøderne er tætpakkede, men vi fik indtrykket af, at de almen praktiserende læger fik mulighed for at komme med deres oplevelser og konstruktive kommentarer til, hvor skoen trykker. Det respekterer vi, og vi vil tage inputtene med hjem og arbejde videre med dem gennem PKO samarbejdet.

Palle Mark Christensen var også positiv over for møderne i klyngerne og udtrykker forhåbninger til fremtiden: - Vi har fået masser af gode input til forbedringer, som vi kan arbejde videre med via PKO samarbejdet. Så møderne var en god start på den fremtidige dialog, som er nødvendig mellem klyngerne og OUH. Han afslutter med; - Jeg håber, at flere af klyngerne vil åbne op for at få besøg af OUH, da vi har behov for at få igangsat en tættere dialog med udgangspunkt i data og sidenhen i fællesskab dykke ned i reelle udfordringer, som vi måske kan få italesat med deltagelse af relevante OUH afdelinger.

Interesseret i at få OUH på besøg i klyngen?

Der er allerede planlagt to nye møder i foråret med kvalitetsklynger fra OUHs optageområde. Men skulle din klynge også ønske at igangsætte dialogen og få besøg af OUH på et af jeres møder, er du mere end velkommen til at kontakte OUH Praksiskonsulentordningen på ouh.klu.pko@rsyd.dk  .

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU02V