Skip til primært indhold

SDCO: Udgående diabetesfunktion til Lokalpsykiatri Odense

-

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og Psykiatrien i Odense starter nyt behandlingsinitiativ i lokalpsykiatrien fra den 4. april 2022.

Hver mandag vil en erfaren diabetessygeplejerske være tilstede i lokalpsykiatrien i Odense. Diabetessygeplejersken vil i samråd med en endokrinologisk speciallæge tage hånd om de patienter, som eksempelvis har svært ved at følge diabeteskontrollen i diabetesambulatoriet eller ved den praktiserende læge. Det kan også være patienter, som er dysregulerede (HbA1c >58 mmol/mol) eller har brug for generel rådgivning i forhold til livet med diabetes.

Det er vigtigt med et godt samarbejde omkring de patienter, som følges med deres diabetes ved den praktiserende læge. Når diabetessygeplejersken har tilset en patient, sender hun derfor en korrespondance til patientens praktiserende læge. Ved de patienter der jævnligt ses hos den praktiserende læge, vil diabetessygeplejersken orientere og evt. foreslå ændringer, som skal følges op af den praktiserende læge. Det er selvfølgelig den praktiserende læge, som tager endelig stilling til de foreslåede ændringer.

Ved de patienter, som har svært ved at møde op i diabetesambulatoriet eller hos den praktiserende læge, vil diabetessygeplejersken i samråd med den endokrinologiske speciallæge justere og iværksætte den relevante behandling. Ligger behandlingsansvaret for patientens diabetes hos den praktiserende læge, vil diabetessygeplejersken orientere om den ændrede/iværksatte behandling med henblik på den videre opfølgning.

Er der noget i patientens behandling, som kræver opfølgning hurtigere end næste planlagte lægebesøg, vil diabetessygeplejersken tage telefonisk kontakt til den praktiserende læge.

De patienter, hvor de anbefalede screeninger er mangelfulde, bliver tilbudt en sammedagsscreening på SDCO. Patienten vil få svaret på undersøgelsernes resultater på SDCO. Den praktiserende læge orienteres om udfaldet og eventuelle anbefalinger til opfølgning.

Vi håber, at vi med denne indsats sammen kan styrke diabetesindsatsen for patienter med diabetes og samtidig psykiatrisk lidelse.

Nyttige links

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) - Sammedagsscreening

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) - Udgående diabetessygeplejersker til Psykiatrien i Odense

Kontaktoplysninger

Steno Diabetes Center Odense

Klinikchef, dr.med. Michael Røder
Mail: - Tlf.: 26244473

Projektleder Eva Mittag
Mail: - Tlf.: 23362692

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk   

 

 

APPFWU02V