Skip til primært indhold

Psykiatrien: BED-behandling i Team for Spiseforstyrrelse i Odense

-

Tvangsoverspisning (BED) er karakteriseret ved hyppige, tilbagevendende episoder med overspisninger. Overspisningerne skal forekomme minimum en gang om ugen over en periode på flere måneder. En overspisningsepisode forekommer inden for en afgrænset tidsperiode, hvor individet oplever en følelse af kontroltab over spisningen, spiser markant mere eller anderledes end normalt samt oplever, at han/hun ikke kan stoppe spisningen eller kontrollere hvad eller hvor meget, der indtages. Overspisningerne er forbundet med et betydeligt ubehag og er ofte efterfulgt af negative følelser, såsom skyld og væmmelse.

Team for Spiseforstyrrelse i Psykiatrisk Afdeling Odense behandler ptt. med BED af sværhedsgrad svær til ekstrem (8 eller flere overspisninger pr. uge) på regionsfunktion, samt tager også ptt. med moderat BED med psykiatrisk komorbiditet på hovedfunktion. Behandlingstilbuddet består af primært gruppebehandling, med mulighed både for psykoedukation og psykoterapi.

Der kan sendes henvisning direkte til Central Visitator ved Psykiatrisk Afdeling Odense.

Kontaktoplysninger

Psykiatrisk Afdeling Odense

Behandlingsansvarlig psykolog Annette Ellermann /Overlæge Zoltan Barkanyi

Mail: - Tlf.: 9944 8900

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk  

APPFWU02V