Skip til primært indhold

Ny Akut visitationsenhed er etableret på OUH

OUH har etableret en ny Akut visitationsenhed for det medicinske område. Nogle af de spørgsmål, der er dukket op i debatten efter etableringen, har OUH Praksisnyt bedt ledende overlæge Poul Henning Madsen fra FAM om at besvare

Fra 1. februar 2022 introducerede OUH en ny Akut visitationsenhed, der skal håndtere de akutte patienter til OUH’s matrikler og specialer. Enheden består af et team af speciallæge, sygeplejerske og sekretær, som visiterer den akutte patient til enten Odense, Svendborg eller et subakut tilbud.

Den Akutte visitationsenhed er i første omgang en fælles indgang for det medicinske område på tværs af OUH matriklerne, men planen er, at der vil blive åbnet op for alle akutte henvendelser på sigt.  Dette vil være gennemført ved udflytningen til det nye OUH.

På OUH har man en forhåbning om, at den nye enhed kan sikre, at der bliver færre tvivlstilfælde, om hvilket speciale og matrikel patienten skal indlægges på, mindre kø på linjen og et bedre udgangspunkt for at finde den bedste løsning for patienten (indlæggelse eller subakut tilbud). Hele udgangspunktet er, at det skal være nemt for den praktiserende læge eller lægevagten, der retter kontakt – og dermed bedre for patienten.

Men etableringen har afstedkommet spørgsmål hos nogle af de almen praktiserende læger, hvorfor ledende overlæge Poul Henning Madsen fra FAM OUH har indvilliget i at besvare nogle af disse.

Hvorfor har man valgt netop disse åbningstider - og hvor havner patienten?

I debatten er det bl.a. blevet påpeget, at det er lidt ulogisk, at der er forskel på, hvordan visitationen fungerer i dagstid og vagttid, samt at den almen praktiserende læge ikke får at vide, hvor patienten bliver henvist til, således denne kan videreformidle dette til patienten.

Men dette er der en god grund til ifølge Poul Henning Madsen; – I første omgang har vi valgt at have åbent i den nye Akut visitationsenhed i de tidsperioder, hvor der er flest henvendelser. Vi håber, at vi med tiden kan udvide det til et 24/7 tilbud, men til at starte med har åbningstiden været defineret af behovet. Han fortsætter – Vi vil naturligvis have for øje, at vi i forbindelse med henvendelsen også giver besked om, hvor patienten skal indlægges, således vores kollegaer i almen praksis og lægevagten har mulighed for at orientere patienten på forhånd.

Er det bare for at spare tid?

Når talen falder på subakutte tider og indlæggelser, er der også nogle af de almen praktiserende læger, der har spurgt indt til, om enheden er blevet etableret for at holde patienten fra at blive indlagt og i stedet overført til et subakut tilbud.

Til denne bekymring fortæller Poul Henning Madsen, at det absolut ikke er tilfældet; - Selve Akut visitationsenheden er blevet etableret med udgangspunkt i både de nationale og regionale akutplaner, hvorfor der på alle akutsygehusene skal etableres centrale akutte visitationsenheder. Det er ud fra disse planer, at vi har etableret vores nye enhed.  Vi vil i alle tilfælde tilbyde den bedste løsning for patienten, om det så er indlæggelse eller et subakut tilbud beror sig udelukkende på patientens tilstand og situation. Men med enheden får vi det fulde overblik, når vi når den fuldt implementerede model. Så meningen med den akutte visitationsenhed er ikke at undgå indlæggelser men undgå indlæggelser i de tilfælde, hvor det giver mening - og hvor der findes en bedre løsning for patienten.

Afslutningsvis fortæller Poul Henning Madsen, at efter etableringen har langt de fleste almen praktiserende læger, som han har været i kontakt med, ytret tilfredshed med enheden. Han påpeger dog, at FAM altid er klar på at modtage løbende tilbagemeldinger, hvis der er noget, der ikke fungerer eller evt. gode forslag til udviklingen af enheden, således man sikrer sig den bedste løsning for patienten, almen praksis og OUH.

Akut Visitationsenhed – kort information

  • Telefonnummer til enheden er 65 41 71 66
  • Enheden er åben fra 8.00-19.30 (8.00-17.30 i weekenderne). Ud over disse tidspunkter vil man blive stillet videre til enten Odense eller Svendborg som hidtil.
  • Tilbagemeldinger til den akutte visitationsenhed kan fremsendes til ode.fam@rsyd.dk
  • Den nye Akut visitationsenhed er etableret pr. 1. februar 2022 med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Akutplan og Region Syddanmarks Akutplan.

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU02V