Skip til primært indhold

EPJ SYD: Nyt system og nye arbejdsgange kræver tilpasning

OUH gik i uge 7 i år i gang med at implementere EPJ-syd. Implementering af et sådant nyt system har vist sig at kræve lidt tilpasning hos personalet og ændringer i selve systemet for at sikre en god oplevelse hos den almen praktiserende læge.

Implementeringen af nye IT systemer kræver tilvænning og tilpasning, og EPJ Syd er ingen undtagelse.

Implementeringsfasen af EPJ Syd har haft nogle udfordringer, når det kommer til kommunikationen til almen praksis. Dette er man fuldt ud klar over hos OUH, hvor lægefaglig direktør Bjarne Dahler-Eriksen fortæller; -Vi oplever desværre nogle bump på vejen i den nuværende implementeringsfase. Flere praktiserende læger skriver til os om problemer vedr. ambulante epikriser og om bookingaftaler. Tak for at I giver jer tid til at skrive til os om det. Det betyder nemlig, at vi får øje på problemerne og får dem løst.

De udfordringer som almen praksis har meldt ind er, at ambulante epikriser modtages som korrespondance, samt der mangler overblik over bookinger og modtagelse af flere bookingsvar end tidligere.

Ambulante epikriser modtages som korrespondancer

OUH er blevet gjort opmærksom på, at praktiserende læger nogle gange modtager ambulante epikriser som korrespondancer i stedet for at modtage dem som egentlige epikriser.
Fejlen er et udtryk for startvanskeligheder med det nye system. I det nye system er der en ekstra funktion, som skal benyttes anderledes end i det tidligere system, så almen praksis modtager den ambulante epikrise korrekt. Der er sat en række tiltag i gang i brugen af funktioner. Problemet skulle meget gerne aftage med tiden. På OUH følges udviklingen.

Bookingsvar

Nogle fra almen praksis har oplevet, at modtagerne ikke kan læse, hvad det er for en afdeling, der har booket en patient til en tid. Dette skyldes bl.a. nogle begrænsninger for indtastning i systemet. Men når det kommer til omvisitering og aflysning, så bliver der sendt flere bookingsvar end tidligere.

OUH er i dialog med leverandøren for at finde en holdbar løsning. På nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt at fortælle, hvornår systemet tilpasses, så også almen praksis kan se, hvad det er for en afdeling, der indkalder, og ikke modtager alle irrelevante bookingsvar .

Eventuelle udfordringer med eller spørgsmål til EPJ Syd fra almen praksis sendes til OUH.KLU.PKO@rsyd.dk .

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU02V