Skip til primært indhold

Afd. G: Geriatrisk Forskningsenhed, SDU/OUH, søger fynske praktiserende læger til et forskningsrådgivende råd.

-

Hvem vil være med til at udvikle og skabe evidens for nye tværsektorielle samarbejdsformer målrettet ældre patienter? Geriatrisk Forskningsenhed (GFE), SDU/OUH-OUHSvendborg, søger fynske praktiserende læger til et forskningsrådgivende råd.

Flere ældre patienter og færre ’hænder’ udfordrer alle sundhedsprofessionelle uanset hvilken sundhedssektor man arbejder i. Og udfordringerne stiger voldsomt over de næste årtier, hvorfor vi må gentænke, hvordan vi forebygger akutte sygdomme og funktionstab hos ældre. Vi tror på at et øget tværsektorielt samarbejde er vejen frem, men det skal udvikles i samarbejde med praksis.

GFE har 4 professorer, som dækker de store geriatriske fagområder: fysioterapi (Lisbeth Rosenbek Minet), sygepleje og sårbarhed (Dorthe Nielsen), geriatriske sygdomme (Jesper Ryg og Karen Andersen-Ranberg). Vores forskning dækker fx onko-geriatri, ’deprescribing’, ’frailty’, sektor-overgange, udgående geriatri, POCT og AI.

Men vi har en svaghed: Vi er hospitalsbaserede, og vi ser kun jeres syge ældre patienter i et meget kort tids-vindue. Den enkelte ældres helbred varetages hovedsageligt af jer. Men nogle gange kan jeres komplekse ældre patienter blive en udfordring, og her vil vi gerne hjælpe med vores ekspertise. Men hvordan? Vi har selv mange gode idéer, men er det idéer I finder egnede til udvikling? Og har I selv nogle idéer? Vores eneste ønske er at skabe evidens for nye samarbejdsformer.

Har du/I lyst til at høre mere, så skriv en mail til os på charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk. Så inviterer vi dig til et virtuelt eftermiddagsmøde i det sene forår 2022, hvor vi præsenterer vores idé vedr. samarbejde, og lytter til jeres input. Der kræves absolut ingen forskningsmæssige kompetencer. Man deltager af et godt hjerte og et ønske om at optimere det tværsektorielle samarbejde til glæde for den ældre patient og os selv.

Kontaktoplysninger

Geriatrisk Afdeling G

Forskningssekretær og kontaktperson
Charlotte B. Schytte
Mail: charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk - Tlf.: 6541 4605 / 2235 6310

Forskningsleder, Klinisk Professor
Karen Andersen-Ranberg
Mail: karen.andersen-ranberg@rsyd.dk - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk     

APPFWU02V