Skip til primært indhold

Vigtigt at vide om prøvetagning til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA.

Kort nyhed fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

3 prøveforsendelsesrør ligger ved siden af hinanden. Hvor de 2 første rør er markeret, som at labels er forkert påsat -labels er henholdsvis påsat rundt om røret og skævt på røret - og det sidste rør - med label på langs af røret - er indikeret som korrekt påsat label.

På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling oplever vi stigende problemer med forkert påsat rekvisitionslabel/barkode samt to podepinde placeret i samme prøveforsendelsesrør, når der indsendes prøver med henblik på PCR undersøgelse for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA/RNA.

I begge tilfælde giver det anledning til problemer i vores laboratorie med hensyn til håndtering og analysering af prøverne.

Årsag til problemstillingerne:

  • Undersøgelsen for C. trachomatis kan blive falsk negativ, hvis prøveglasset indsendes med to podepinde.
  • Ved forkert påsat label på prøveforsendelsesrøret vil denne ikke kunne aflæses af den automatiske robot ved prøvemodtagelsen. Prøven vil derfor blive afvist af robotten.

     

Vær venligst fremadrettet opmærksom på disse to problemstillinger, når der sendes prøver ind til undersøgelse.

Prøver med disse to problemstillinger vil efter den 1 juli blive afvist ved modtagelsen.

Kontaktoplysninger

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Overlæge Gitte Nyvang Hartmeyer
Mail: gitte.hartmeyer@rsyd.dk - Tlf.: 65414783

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V