Skip til primært indhold

Udreder du patienterne korrekt for myelomatose?

Kort nyhed fra Hæmatologisk Afdeling X og Reumatologisk Afdeling C

Når du bruger Laboratorieprofilen ”M-komponent udredning” undgår du at overse patienter med myelomatose. 

Myelomatose  er en proliferativ neoplastisk plasmacellesygdom med en incidens på ca. 400/år, heraf ca. 80/år med let-kæde myelomatose (Bence-Jones sygdom). Medianalder på diagnosetidspunktet er 70 år og de hyppigste kliniske og parakliniske fund er knoglesmerter, hypercalcæmi, anæmi og nyresvigt.

Ved mistanke om myelomatose skal patienten udredes for tilstedeværelse af en M-komponent. Det er essentielt, at dette foregår med undersøgelse af både M-komponent i serum og frie lette kæder (herunder kappa/lambda ratio) i serum. Den første analyse identificerer patienter med traditionel myelomatose og den anden analyse identificerer patienter med let-kæde myelomatose.

For at lette udredningen er der oprettet en Laboratorieprofil med navnet ”M-komponent udredning”. Denne indeholder analyserne

  • M-komponent i serum
    Analysenavn: M-komponent;P
  • Frie lette kæder i serum
    Analysenavn: Kappa/lambda kæde (Ig)(frit);P

Sammenholdt med kliniske og øvrige parakliniske fund bør videre udredning foretages ved (se også figur øverst)

  • Påvist M-komponent i serum

og/eller

  • Kappa/lambda ratio uden for beslutningsgrænserne (0,26-4,32)

Kontaktoplysninger

Hæmatologisk Afdeling X

Cheflæge Hanne Vestergaard
Mail: Hanne.Vestergaard@rsyd.dk - Tlf.: +45 3061 4789 

Reumatologisk Afdeling C

Cheflæge Helle Laustrup
Mail: Helle.Laustrup@rsyd.dk - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V