Skip til primært indhold

Tilstoppet kateter - UROBIQ projekt

Kort nyhed fra Urinvejskirurgisk Afdeling L

Urinvejskirurgisk Afdeling L søger borgere, der har gentagne problemer med kateter tilstopninger.

Borgere med permanente katetre kan få problemer med katetertilstopning pga inkrustationer (forkalkninger) eller debris (vævsrester). Et dysfungerende kateter giver lækager, smerter i blære/urinrør og lugtgener, der kan medføre social forlegenhed og påvirker livskvaliteten.

Forsøgsplan

Det ønskes at undersøge, om 2 ugentlige kateterskylninger med saltvand eller UroTainer kan bedre kateterfunktion og dermed give færre akutte kateter skyl/skift, færre gener i det daglige og øget livskvalitet.

Deltagerne randomiseres ud fra blokeringsårsag i 2 grupper.

  • Gruppe 1: Kateterbærer med inkrustationer: Uro-Tainer®Suby G eller NaCl
  • Gruppe 2: Kateterbærer med debris-blokering: Uro-Tainer®Polyhexanid eller NaCl

Kateter skylning foregår på egen hånd, på sygepleje klinik eller ved hjemmesygepleje 2 x ugentligt i 6 mdr. Efterfulgt af en observationsperiode. Der vil være tæt kontakt med urologiske sygeplejersker i hele perioden.

Er borgeren interesseret og selv kan håndtere skylning, kan I henvise direkte til projektdeltagelse. Ved behov for assistance til kateterskylning bedes I aftale med hjemmesygeplejen, om de kan assistere med blæreskylningerne x 2 ugentligt. Alle skylleremedier leveres fra Urinvejskirurgisk Afdeling. Randomisering, projektstyring og løbende opfølgning håndteres af Urinvejskirurgisk personale.

Hvis du ønsker at vide mere om projektet, kan du kontakte projektansvarlige overlæge Karin Andersen karin.andersen@rsyd.dk eller projektets forskningssygeplejersker på telefonnummer 24 77 63 70, tirsdag og fredag kl. 8.00-15.00.

Kontaktoplysninger

Urinvejskirurgisk Afdeling L

Overlæge og Ph.d. studerende Karin Andersen
Mail: karin.andersen@rsyd.dk - Tlf.: +45 2157 0468

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

APPFWU01V