Skip til primært indhold

FAM lægebilsordning udvides til Kerteminde og Nordfyns Kommuner og suppleres med en præhospital vurderingsenhed bemandet med paramediciner

Kort nyhed fra Fælles Akutmodtagelsen

I maj udvides ordningen med FAM lægebil til også at omfatte Nordfyns og Kerteminde Kommuner. Ordningen har indtil nu fungeret i dagstid på hverdage i Odense Kommune og består i, at der via AMK vagtcentral sendes speciallæge fra FAM Odense til patienter på plejehjem i de tilfælde, hvor der er bestilt en ambulance eksempelvis via 112. Ordningen har fungeret i ca. 2 år og har medført, at over 80 % af patienterne har kunnet færdigbehandles på plejehjemmet.

Ordningen udvides nu til også at omfatte Kerteminde og Nordfyns Kommuner og suppleres med paramedicinerbemandet præhospital visitationsenhed.

FAM lægebilen og den præhospitale vurderingsenhed får base på FAM Odense, og i hvert enkelt tilfælde vil en speciallæge på FAM sammen med paramedicineren vurdere, om der er behov for udkørsel med FAM lægebil, præhospital vurderingsenhed eller begge dele.

De to biler er begge udstyret med diverse undersøgelses- og behandlingsudstyr.

Der er ingen ændringer i primærsektorens håndtering, men det ville kunne opleves, at patienter i stedet for indlæggelse i FAM modtager undersøgelse og behandling på plejehjemmet i stedet for.

Kontaktoplysninger

Fælles Akutmodtagelse

Cheflæge Poul Henning Madsen
Mail: Poul.henning.madsen@rsyd.dk - Tlf.: 

Præhospital chef Gitte Jørgensen
Mail: Gjo@rsyd.dk - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk     

APPFWU02V