Skip til primært indhold

ANA i almen praksis – bliv klogere på indikation og fortolkning

Kort nyhed fra Klinisk Immunologisk Afdeling

Undersøgelse for antinukleære antistoffer (ANA) anvendes som led i diagnostik og klassificering af ANA-associerede sygdomme, herunder autoimmun bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus, Sjögrens syndrom, systemisk sklerodermi, mixed connective tissue disease, polymyositis og dermatomyositis samt overlapssyndromer) og autoimmun leversygdom. 

En positiv undersøgelse for ANA kan tillige ses hos patienter med anden autoimmun sygdom, infektion eller ondartet sygdom. En positiv undersøgelse for ANA kan også ses hos raske; forekomsten stiger med alder og er højere hos kvinder end hos mænd. I de her nævnte situationer har resultatet af undersøgelse for ANA ingen informationsværdi.

Undersøgelse for ANA har ingen værdi som screeningstest mht. at vurdere træthed, feber, rygsmerter, eller andre smerter i bevægeapparatet uden andre indikationer på autoimmun sygdom. Ved mistanke om kronisk leddegigt bør man helt undlade undersøgelse for ANA og i stedet teste for anti-CCP. Det er uhensigtsmæssigt at samle analyserne ANA, anti-CCP og IgM RF i en pakke, da indikationerne for disse undersøgelser er forskellige.

Det er vigtigt at stille indikation for undersøgelse for ANA i lyset af det samlede sygdomsbillede:

  • negativ ANA kan ikke anvendes til at udelukke autoimmun sygdom
  • positiv ANA i kombination med relevante kliniske fund kan indikere autoimmun bindevævssygdom/leversygdom

Spørgsmål til ANA analysen kan rettes til vagthavende læge på Klinisk Immunologisk Afdeling.

Kontaktoplysninger

Klinisk Immunologisk Afdeling

Afdelingslæge Christine Nilsson
Mail: christine.nilsson@rsyd.dk - Tlf.: 24669402

Overlæge Anne Voss
Mail: anne.voss@rsyd.dk - Tlf.: 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V