Skip til primært indhold

Radiologi, ODE: Åbningstider for åbent ambulatorium

Kort nyhed til almen praksis fra OUH.

Bemærk venligst at nedenstående oplysninger er forældet - og der henvises til ny praksis. Se venligst Sundhed.dk eller nyhed i OUH PraksisNyt september 2023.

 

------------

Åbent ambulatorium / drop-in – RØNTGEN

Hverdage kl. 09.00-12.00.

Ambulante patienter kan henvises til røntgenundersøgelse af:

 • Thorax   
 • Bækken/hofte
 • Over- og underekstremiteter

Tilbuddet omfatter IKKE:

 • Columna
 • Knæ obs artrose
 • Calcaneus obs hælspore
 • Ansigtsknogler
 • Sternoklavikulærled
   

Der må max. henvises til 2 undersøgelser (knogler/led) pr. patient.

OBS! Akutte patienter med mistanke om fraktur/luksation modtages IKKE i Åbent ambulatorium

Åbent ambulatorium / drop-in – ULTRALYD

Hverdage kl. 10.00-12.00.

Ambulante patienter med lever/galdevejsproblematikker kan henvises i åbent ambulatorium.

Patienterne skal være fastende i 4 timer før undersøgelsen kan foretages.

Generelle henvisningskriterier

For at kunne benytte åbent ambulatorium skal patienten:

 • være over 15 år og selvhjulpen  
 • selv kunne sørge for transport

Ved ankomst henvender patienten sig på Radiologisk Afdeling ved indgang 27 i forhallen og må påregne ventetid, da akutte patienter og patienter med planlagte tider prioriteres først.

Forud for patientens ankomst skal en elektronisk henvisning være afdelingen i hænde.

I henvisningens anamnesefelt skal tydelig markering af "Åbent ambulatorium / drop-in" fremgå samt ønsket dato for patientens forventede fremmøde.

Møder patienten ikke op til undersøgelsen inden for 14 dage (10 hverdage), vil henvisningen blive aflyst/returneret.

Husk at orientere patienten om åbningstiden for åbent ambulatorium. Møder patienten uden for åbningstiden, vil vedkommende blive tilbudt førstkommende ledige tid til planlagt undersøgelse eller at møde ind igen i åbent ambulatorium en anden dag.

Øvrige patienter

Hverdage kl. 08.00-14.00 (onsdage kl. 09.00-14.00).

Patienter under 15 år og patienter, der på grund af fysiske handicap eller lignende kræver ekstra undersøgelsestid, henvises som vanligt og vil blive indkaldt pr. brev.

Akut knoglerøntgen

Akutte patienter med mistanke om fraktur/luksation meldes telefonisk til Radiologisk Afdeling på telefon 6541 2159 og kan efter aftale sendes i røntgen.

I henvisningens anamnesefelt skal tydelig markering af "Akut” fremgå samt aftalt tidspunkt for undersøgelsens udførsel.

Kun patienter med påvist fraktur/luksation vil efterfølgende blive vurderet i skadestuen. Øvrige vil blive tilbagevist til henvisende læge.

Særligt for røntgenundersøgelse af columna obs fraktur:

 • Columna cervicalis: Patienten sendes direkte til skadestuen (liggende og med halskrave)
 • Columna thoracalis og lumbalis:
  Nyt traume (< 48 timer): Patienten meldes/sendes direkte til skadestuen.
 • Ældre traume (> 48 timer): Patienten meldes til Radiologisk Afdeling på telefon 6541 2159. Henvisningen visiteres og patienten indkaldes.
   

 Kontaktoplysninger

Radiologisk Afdeling

Afdelingsradiograf Sara Lund Johansen
Mail: Sarah.Lund.Johansen@rsyd.dk - Tlf.: 

Overlæge Mette Ramsdal Poulsen
Mail: Mette.Ramsdal.Poulsen@rsyd.dk - Tlf.: 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk     

APPFWU01V