Skip til primært indhold

KMA: S-Borrelia IgM udføres fra 01.06.2022 kun ved påvist S-Borrelia IgG

Alle prøver til undersøgelse for S-Borrelia antistof på KMA OUH vil fortsat blive analyseret for S-Borrelia IgG, men fra 01.06.2022 vil S-Borrelia IgM kun blive udført på prøver, hvor S-Borrelia IgG er positiv.

KMA OUH udfører fra 01.06.2022 kun S-IgM antistofbestemmelse på de prøver, hvor S-IgG er positiv. S-Borrelia IgG-positive prøver vil automatisk blive undersøgt for S-Borrelia IgM.

Diagnostik af Borrelia baserer sig primært på de kliniske manifestationer og kendskab til infektionens epidemiologi. Serologi er sjældent indiceret, men er fortsat den eneste anvendelige laboratoriemetode til rutinediagnostik til trods for væsentlige begrænsninger i form af 1) lav sensitivitet i sygdommens tidlige faser, 2) mangel på mulighed for at skelne mellem tidligere og aktuel infektion og 3) lav specificitet, især hvad angår IgM, hvor isoleret fund af Borrelia IgM i serum ofte er udtryk for en uspecifik reaktion (falsk positiv).

Tabellen i bilag 1 giver en oversigt over symptomer på Borrelia infektion og indikation for valg af diagnostisk metode. Det er vigtigt at huske følgende:

  • Fund af antistoffer mod Borrelia bør ikke føre til behandling hos en patient uden kliniske symptomer på Borrelia infektion.
  • Antistofbestemmelse for Borrelia kan ikke bruges til kontrol af behandlingsrespons.
  • Ved mistanke om neuroborreliose bør patienten henvises til lumbalpunktur og intratekaltest for Borrelia.
  • Negativ S-Borrelia udelukker ikke neuroborreliose.

Ved tvivl om indikation for antistofbestemmelse anbefales kontakt til vagthavende på KMA.

Bilag 1- Indikation for Borrelia diagnostik

Manifestation Symptomer Diagnostik
Flåtbid Lokal irritation og rødme omkring bidsted (< 5cm) er almindeligt forekommende. Ikke indikation for antistofbestemmelse eller antibiotisk behandling.
Erythema migrans

Velafgrænset, makulært eller annulært erytem, som breder sig langsomt fra bidstedet.

Af og til ses dysæsthesi eller smerter svarende til erythemet.

Multiple elementer kan forekomme.

Klinisk diagnose.

Ikke indikation for antistofbestemmelse.

Neuroborreliose

Fluktuerende, radikulære smerter, ofte med natlig forværring.

Der kan være pareser, oftest perifer facialis parese.

Børn ofte mere meningealt prægede med febrilia, samt perifer facialis parese.

Lumbalpunktur med henblik på påvisning af intrathekal antistof-produktion er nødvendig for at stille diagnosen.

Blodprøve (EDTA) skal indsendes sammen med spinalvæsken, se brugerhåndbog for KMA OUH.

Intrathekaltesten kan være negativ i den tidlige fase af neuroborreliose.

Ca. 15 % af danske patienter med positiv intrathekal-test har ikke dannet antistoffer mod Borrelia i serum på tidspunktet for lumbalpunktur. Negativ Borrelia antistof i serum udelukker derfor ikke neuroborreliose.

 

Påvisning af C-X-C motif chemokine 13 (CXCL-13) i spinalvæsken kan være med til at underbygge neuroborrelia diagnosen, også i tidlig stadie før antistofproduktion, se brugerhåndbog for Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH.

Acrodermatitis chronica atroficans

Kronisk blåviolet svagt farvet udslet, oftest på ekstensor sider af ekstremiteter.

Initialt fortykket senere atrofisk hud.

Hyppigere hos kvinder end hos mænd.

S-Borrelia IgG positiv, se KMAs brugerhåndbog.

Biopsi i sterilt saltvand kan sendes til PCR for Borrelia- DNA på KMA OUH, men er ikke nødvendig for at stille diagnosen. Vagthavende KMA skal kontaktes telefonisk ved ønske om denne undersøgelse.

Borrelia artrit Intermitterende mono- eller oligoartrit i store led, især knæ.

S-Borrelia IgG positiv, se KMAs brugerhåndbog.

Intrasynovial antistofproduktion påvist på ledvæske støtter diagnosen. Blodprøve (EDTA) skal indsendes samtidig med ledvæske.

Ledvæske kan sendes til PCR for Borrelia DNA på KMA OUH, men er ikke nødvendig for at stille diagnosen og kan være falsk negativ. Vagthavende på KMA OUH skal kontaktes telefonisk ved ønske om denne undersøgelse.

Borrelia lymfocytom

Smertefri hudinfiltration / tumor.

Hyppig lokalisation: øreflip, scrotum eller brystvorte.

Anamnese med erythema migrans støtter diagnosen.

Sjælden manifestation,

hyppigere hos børn end voksne.

S-Borrelia IgG positiv, se KMAs brugerhåndbog.

 

Biopsi i sterilt saltvand kan sendes til PCR for Borrelia- DNA på KMA OUH. Vagthavende KMA skal kontaktes telefonisk ved ønske om denne undersøgelse.

 

Borrelia carditis 1-3 grads AV blok. S-Borrelia IgG positiv, se KMAs brugerhåndbog.

Kontaktoplysninger

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Afdelingslæge Nanna Skaarup Andersen
Mail: ode.kma@rsyd.dk   - Tlf.: 6541 4798.

Overlæge Thøger Gorm Jensen
Mail: ode.kma@rsyd.dk  - Tlf.: 6541 4798.

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

 

APPFWU02V