Skip til primært indhold

Fuld fart på ny ordning – men der eftersøges fortsat flere aktører og input for at opretholde det gode samarbejde på tværs af sektorerne i fremtiden.

Lidt under et år er gået med den nye Praksiskonsulentordning (PKO) på OUH. Og hvilket år det har været. Ordningen er i fuld sving med at fremme samarbejdet mellem de almen praktiserende læger på Fyn og øerne. Nye initiativer i forlængelse af ordningen er allerede søsat.

-Vi er kommet rigtig godt fra start med den nye ordning, men der er forsat meget, som vi kan tage fat i, og det ser vi frem til, da det er i snitfladen mellem sektorerne, hvor PKO samarbejdet for alvor kan sikre en bedre dialog forklarer Bjarne Dahler-Eriksen lægelig direktør på OUH.

Det billede kan praksiskoordinatorer Helle Laustrup og Carsten Henriksen også godt genkende efter det første år. Og som Carsten Henriksen forklarer – Vi har startet en proces, men vi er ikke nået i mål. Endnu. Han forsætter; - Vi har i ordningen nogle rammevilkår, som vi må arbejde ud fra. Og med et sundhedsvæsen, som hele tiden udvikler sig, så vil der altid være plads til forbedringer. Men alt i alt har vi startet en proces.

Helle Laustrup er enig og uddyber – Den fornemste rolle og forbedring ved den nye ordning er, at vi har lettere ved at dele erfaringerne på tværs af afdelinger og i almen praksis. Når der er flere der får mulighed for at kommentere, sikrer vi os også en bredere input på de forskellige problemstillinger. Det er meget værdifuldt. Hun fortsætter; - Ved mere aktiv inkludering af aktører fra både almen praksis og OUH afdelingerne i ordningen, har vi fået en øget forståelse af hinandens hverdag. Og det, tror jeg, kan være med til at sikre en bedre timing og implementering af aktiviteterne eller tiltag fra ordningen i fremtiden.

God start med tre fokusområder

Den nye OUH Praksiskonsulentordning har især fokuseret på 3 områder i den første opstartsperiode:

Etablering af specialistrådgivningen

Specialistrådgivningen har været i gang i mere end et år, og overordnet set har der været udtrykt tilfredshed med, at man i almen praksis kun skal kende et telefonnummer i den daglige kontakt. Det er tidligere blevet aftalt, at korrespondancer i forbindelse med specialistrådgivning skal besvares senest inden for næstkommende hverdag. Dog har der i opstartsperioden været eksempler på, at der har været ventetid for de praktiserende læger for at komme igennem til de relevante afdelinger. Dette har PKO i opstartsfasen haft fokus på og har forsøgt diverse tiltag for at minimere ventetiden. I fremtiden vil OUH have lettere ved at få et overblik over den faktiske ventetid gennem specialistrådgivningen, da det forventes at kunne registreres gennem EPJ Syd.

Tilbageviste henvisninger

For at undgå tilbageviste henvisninger er PKO indgået i et samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen om at omlægge forløbsbeskrivelser fra lokale til regionale. Forløbsbeskrivelserne bliver herigennem opdateret. Det forventes, at indsatsen kan bidrage til at nedbringe antallet af tilbageviste henvisninger.
 

Fokus på epikriser

PKO tager løbende kontakt til afdelinger på baggrund af konkrete oplevelser i almen praksis og opsamler løbende erfaringer for at vurdere, om der er generelle problemstillinger på tværs af afdelingerne. Der arbejdes således lokalt, men med et perspektiv på alle afdelinger.

Derudover har PKO også i opstartsperioden arbejdet med innovation i samarbejdet i form af bl.a. vedhæftning af pdf’er i korrespondancer, man har forsøgt at understøtte klyngerne gennem udarbejdelse af katalog samt udarbejdet tilbud om webinarer.

Alt i alt en god start ifølge praksiskoordinator Helle Laustrup; - Jeg syntes, at vi har haft fokus på nogle gode og relevante områder i opstarten af den nye praksiskonsulentordning. Der er selvfølgelig forskellige steder, hvor vi kan forbedre os i samarbejdet mellem os på OUH og ude i almen praksis. Men jeg er fortrøstningsfuld og tænker, at vi er startet fint, men at vi fortsat har en del muligheder for forbedringer imellem sektorerne.

Flere spillere mangler på ”banen”

Fire praksiskonsulenter, en OUH praksiskoordinator og en praksis­koordinator fra almen praksis har arbejdet hårdt på de fælles indsatser i den nye Praksiskonsulentordning.

Det er både ifølge direktør og praksiskoordinatorerne for få repræsentanter. – Praksiskonsulentordningen er et givtigt sparringsfelt. Tidligere var vi mange praksiskonsulenter, og der havde man mulighed for at få en større dækning af afdelingerne. Derfor er det vigtigt, at vi får flere folk på banen og gerne meget mere geografisk spredning fra Nord- til Sydfyn. Så vi sikrer os, at alle bliver hørt. Men måske vi kan få noget input fra klyngerne, som tiden går; fortæller Carsten Henriksen.

Carsten Henriksen har siden 2012 været tilknyttet OUH som praksiskonsulent, men har med udgangen af august besluttet, at han udtræder af ordningen. – Det har været et interessant arbejde, og jeg har været glad for at have været tilknyttet ordningen i alle disse år. Jeg har været med til at hjælpe med at fremme samarbejdet mellem almen praksis og OUH helt ned i koordineringen mellem afdelinger og almen praksis og på det politiske niveau. Han fortsætter; - Jeg syntes, at det har været et interessant arbejde i årenes løb og har været glad for at have været med til at styrke samarbejdet på tværs. Men nu er der behov for nye kræfter, hvorfor jeg håber, at nogle af mine kollegaer i almen praksis har lyst og interesse i at indgå i ordningen enten som praksiskoordinator eller praksiskonsulent. Der er behov for denne involvering for at styrke samarbejdet fremadrettet.

Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen afslutter; - Det er nogle store sko, som man skal udfylde efter Carstens exit, men vi håber, at vi kan få nogle gode kræfter fra almen praksis til at melde sig til enten som praksiskoordinator eller praksiskonsulent. Vi har værdsat samarbejdet med Carsten i løbet af årene og ønsker ham al mulig held og lykke fremadrettet.

Læs mere

 

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU01V