Skip til primært indhold

Udredning for normaltrykshydrocephalus (NPH) i Region Syddanmark

Kort nyhed fra Neurologisk Afdeling N

Region Syddanmark har fået tilladelse til at udrede og diagnosticere for normaltrykshydrocephalus af Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at patienter i Region Syddanmark pr 1. juli 2024 kan blive udredt i Region Syddanmark. Neurologisk afdeling N, Odense Universitetshospital varetager udredningen  af den neurologiske tilstand.

Den højt specialiserede funktion varetages i et tværfagligt team i samarbejde med Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital.

Patienter kan henvises af praktiserende speciallæge i neurologi eller den lokale neurologisk/geriatrisk afdeling i henhold til nedenstående henvisningskriterier.

Kriterier for henvisning til Neurologisk Afdeling N med henblik på udredning for normaltrykshydrocephalus (NPH)

Patienten skal være set af praktiserende speciallæge i neurologi eller neurologisk/geriatrisk afdeling, som har dokumenteret:

  • Symptomer forenelige med mulig NPH:
    • Gangforstyrrelser, kognitiv svækkelse og urge-inkontinens, som ikke kan forklares af anden sygdom
    • Ikke alle kernesymptomer skal være stede, men typiske gangforstyrrelser for eksempel bredsporet gang med reduceret skridtlængde og skridthøjde, eventuelt igangsætningsbesvær, vendinger en bloc og postural ustabilitet er obligate
  • Patienten må ikke have svær demens
  • Patienten skal være fysisk og mentalt i stand til at kooperere til paraklinske undersøgelser herunder lumbal taptest, perfusionsundersøgelse og eventuel operation
  • Ved henvisningen skal der foreligge en MR-skanning af cerebrum, som ikke må være mere end 3 måneder gammel og som skal vise radiologiske holdepunkter for NPH (for eksempel øget ventrikelstørrelse i kombination med spids corpus callosum vinkel, breddeøgede fissura Sylvii samt smalle sulci opadtil)

Kontaktoplysninger

Neurologisk Afdeling N

Cheflæge Michael Oettinger
Mail: Michael.Oettinger@rsyd.dk - Tlf.:

Professor, ledende overlæge Morten Blaabjerg
Mail: Morten.Blaabjerg1@rsyd.dk - Tlf.:

Overlæge, teamleder Matthias Bode
Mail: Matthias.Bode@rsyd.dk - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU01V