Skip til primært indhold

Regional undersøgelse viser både frem- og tilbagegang af almen praksis' tilfredshed af OUH

Den 28. maj 2024 udkom den regionale undersøgelse, hvor der bliver stillet skarp på almen praksis’ tilfredshed med sygehusene i Region Syddanmark. OUH har siden sidste undersøgelse oplevet både frem- og tilbagegang på en del af parametrene. OUH har ifølge direktør allerede igangsat tiltag, som kan være med til at understøtte udviklingen af et godt samarbejde fremadrettet.

408 almen praktiserende læger fra hele Region Syddanmark har besvaret den regionale undersøgelse, som sætter spot på tilfredsheden af regionens hospitaler. Undersøgelsen viser, at OUH siden sidste undersøgelse, som blev gennemført i 2020, har oplevet både frem- og tilbagegang på de forskellige parametre i undersøgelsen.

OUH's direktør Bjarne Dahler-Eriksen forklarer; -Overordnet set så viser undersøgelsen, at almen praksis er mindre tilfredse med OUH end de andre regionale sygehuse, men jeg hæfter mig også ved, at der er fremgang at spore på nogle af parametrene, og det er jo positivt. Der er eksempelvis større tilfredshed med specialistrådgivningen i år end i sidste måling.

Kommunikation i fokus

Især kommunikationen i form af specialistrådgivningen, henvisninger og epikriser er noget Bjarne Dahler-Eriksen henviser til har været i fokus; -Vi har i PKO samarbejdet haft meget fokus på at få specialistrådgivning til at fungere, hvor specialisterne har fået dedikeret tid til at besvare spørgsmål fra almen praksis. Han fortsætter; -Men resultaterne har gjort indtryk, hvorfor vi også den 1. maj 2024 inviterede repræsentanter fra almen praksis og kommuner med på vores årlige overlægedag med over 400 deltagere, hvor vi fik mulighed for at få drøftet løsninger, som kan være med til at sikre de gode patientforløb på bagkant af undersøgelsen. Det blev vel modtaget, og der var positiv tilbagemelding på, hvordan man kunne arbejde videre.

Ny PKO organisering skal understøtte dialogen

-Praksiskonsulentordningen er essentiel for os i dialogen med almen praksis, og vi har nogle virkelig dygtige almen praktiserende læger tilknyttet ordningen som praksiskonsulenter, og pr.  1. maj 2024 har vi ansat Anja Ørum og Morten Wolf som praksiskoordinatorer; fortæller Bjarne Dahler-Eriksen. Han fortsætter; -Anja og Morten skal være med til at hjælpe med at få sat yderligere gang i dialogen mellem OUH og almen praksis sammen med de nuværende praksiskonsulenter. En dialog som vi alle har interesse i skal lykkes, således vi kan hjælpe vores fælles patienter.

Sammen med fysiske gå-hjem-møder og workshops på tværs af OUH og almen praksis, som kan være med til at sikre personlige kontakter, har OUH en forhåbning om, at man kan sikre bedre forløb og forbedre parametrene, forklarer Bjarne Dahler-Eriksen, men dette kræver vedholdenhed og systematik; - Vi er jo et stort hospital med omkring 11.000 ansatte, som har mange specialer og dermed sker der naturligt også udskiftninger på personalesiden, som kan være en bidragende faktor til, at der sker misforståelser og i nogle tilfælde fejl. Derfor skal vi i fremtiden i endnu højere grad arbejde videre med systemer, som kan være med til at understøtte patientforløbene.

På OUH har man besluttet, at der skal arbejdes videre med at styrke OUHs mindset for samarbejdet med almen praksis. Blandt andet vil der blive kigget på, hvordan man skaber en endnu bedre specialistrådgivning og bedre epikriser til almen praksis.

Afslutningsvis konkluderer Bjarne Dahler-Eriksen; - Vi håber, at vi med tiden kan være med til at skabe en fælles bevidsthed om de komplekse hverdage, som almen praksis og vi på sygehusene har, således vi bedre kan sætte os i hinandens sko i fremtiden.

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

APPFWU02V