Skip til primært indhold

Projekt LUngekræftScreening i Syddanmark (PLUS)

Kort nyhed fra OPEN

Hvert år bliver cirka 4.700 diagnosticeret med lungekræft i Danmark, og hvert år dør cirka 3.700 af lungekræft. Det samlede antal tilfælde af lungekræft er eksponentielt stigende og vurderes aktuelt til omkring 13.000. Overlevelsen ved lungekræft er den laveste på tværs af alle kræftformer. Den væsentligste årsag til dette er sent diagnosetidspunkt og dermed kræft i et avanceret stadie.

Pilotstudiet Projekt LUngekræftScreening i Syddanmark (PLUS) har til formål at indsamle viden om og erfaringer med de organisatoriske og ressourcemæssige problemstillinger, der knytter sig til systematisk at screene for lungekræft i Danmark. Viden og erfaringer skal bidrage til vurderingen af muligheder og udfordringer ved at indføre et nationalt screeningsprogram i Danmark.

Tilfældigt udvalgte borgere i alderen 60-74 år på Fyn og øerne modtager et spørgeskema i juli måned der ved besvarelse afgør, om borgeren kan inkluderes i selve screeningen (storryger eller tidligere storryger). Screeningen finder sted første gang i september-december 2024. Der er tale om en lavdosis CT-skanning af thorax og en lungefunktionstest, samtidig med der oplyses om rygestopforløb i egen kommune.  De inkluderede borgere vil blive CT-skannet tre gange (2024, 2025 og 2026).

Hvad er almen praksis’ rolle i PLUS?

Projektet kan afføde spørgsmål og henvendelser fra borgerne. Når en borger har deltaget i screeningen, sendes en kopi af svar på undersøgelsen til egen praktiserende læge inklusiv kontaktoplysninger til screeningssekretariatet og den beskrivende radiolog, såfremt egen læge har behov for supplerende oplysninger. Der genereres automatisk en henvisning til lungekræftpakke, ved fund der indikerer dette. Ved ikke-livstruende fund, vil der blive givet besked til egen praktiserende læge med henblik på henvisning til den relevante afdeling eller opfølgning, herunder vurdering i forbindelse med nedsat lungefunktion målt ved lungefunktionstesten. Det er ikke muligt at henvise patienter til pilotprojektet, men man kan opfordre til, at patienter svarer på spørgeskemaet, hvis de modtager det.

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til open.plus@rsyd.dk 

Du kan finde mere viden om PLUS på www.plus.rsyd.dk 

Kontaktoplysninger

OPEN

Overlæge, projektleder Michael Stenger
Mail: Michael.Stenger@rsyd.dk  - Tlf.: 

Projektkoordinator Maja Refshauge Kristiansen
Mail:  maja.refshauge.kristiansen@rsyd.dk - Tlf.: 2348 5695 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk       

APPFWU02V