Skip til primært indhold

Invitation til temadag om dilemmaer i det tværgående samarbejde om voksne med overvægt

Kort nyhed fra Region Syddanmark

Syddansk Overvægtsinitiativ, Nationalt Center for Overvægt, Kolding Kommune, Esbjerg Sygehus og Region Syddanmark inviterer til temadag om praksisnære dilemmaer i det tværgående samarbejde om voksne med overvægt onsdag den 28. august 2024.

Kom og få nyeste viden om overvægt og bliv inspireret til, hvordan du som almen praktiserende læge, eller praksissygeplejerske, kan sætte (endnu) mere fokus på at styrke samarbejdet på tværs af sektorer med målet om at skabe mere sammenhængende forløb og gode overgange for borgere med overvægt.

Det praktiske

Temadagen finder sted på:

Kolding Uddannelsescenter

Ågade 27

6000 Kolding

Dato:

Onsdag den 28. august kl. 9.00-16.00.

Du kan læse mere om temadagen her, hvor programmet løbende bliver opdateret, efterhånden som debattører bekræfter deres deltagelse.

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig temadagen her

Det koster 500 kr. + moms at deltage i temadagen.

Der gives ikke godtgørelse for deltagelse.

Kontaktoplysninger

Syddansk Overvægtsinitiativ

Faglig koordinator Marianne Gillesberg Thorøe
Mail: Marianne.Gillesberg.Thoroe@rsyd.dk - Tlf.:20545486

Nationalt Center for Overvægt

Projektleder Camilla Toft Petersen
Mail: camillapetersen@ncfo.dk - Tlf.: 2481 2177

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk    

APPFWU02V