Skip til primært indhold

Den Akutte Visitations Enhed (AVE) på FAM har overtaget visiteringen af akutte neurologiske patienter

Kort nyhed fra Neurologisk Afdeling N samt FAM.

Siden mandag den 3. juni 2024 kl. 08.00 har akutte neurologiske patienter skulle meldes via den akutte visitationsenhed (AVE) i FAM og ikke længere via de neurologiske vagthavende på OUH.

Almen praktiserende læger og vagtlæger skal melde på telefon nr. 6541 7166

Ved klinisk mistanke om stroke og mulighed for trombolyse og/eller trombektomi skal den praktiserende læge/vagtlæge ikke ringe til strokevagten eller AVE, men blot sørge for, at ambulance når hurtigst muligt frem til patienten. Ambulancetjenesten kontakter herefter AVE mhp. det videre forløb.

Ovenstående ændring er en del af udviklingen af AVE mhp. enstrenget visitation for alle akutte patien-ter, og vi følger naturligvis opstarten tæt, blandt andet om vi fortsat opfylder servicemålet for ventetid i AVE.

Kontaktoplysninger

Afd. N

Ledende overlæge Karen Ægidius
Mail: karen.lehrmann.aegidius@rsyd.dk  - Tlf.: 23641855

Cheflæge Michael Oettinger
Mail: Michael.Oettinger@rsyd.dk  - Tlf.: 6541 2476

FAM

Cheflæge Poul Henning Madsen
Mail: Poul.Henning.Madsen@rsyd.dk - Tlf.: 65412673

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU01V