Skip til primært indhold

Center for Faldudredning Fyn

Kort nyhed fra Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Pr. 1/9 2024 åbner Center for Faldudredning Fyn på Geriatrisk afdeling Svendborg.

Som led i strategien ”Svendborg som specialsygehus” flyttes den ambulante faldudredning af patienter ≥65 år fra hele Fyn til Svendborg. Det betyder at patienter fra både Odense og Svendborg optageområde skal henv. til geriatrisk afdeling i Svendborg.

På sundhed.dk findes tilgængelig algoritme til identifikation af patienter med behov for faldudredning, forslag til basal faldudredning og specialiseret faldudredning  

Faldpatienter - udredning af 65+ årige (sundhed.dk)

Kontaktoplysninger

Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Cheflæge Anette Tanderup
Mail: Anette.Tanderup@rsyd.dk - Tlf.: 21 37 47 98

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk        

APPFWU02V