Skip til primært indhold

Radiologisk Afd.: Nyt vedrørende RIPA på OUH

Status på nyt IT system og behov for et øget fokus på behovet for billeddiagnostik i forbindelse med udredning af elektive patienter.

Tak for stor tålmodighed og godt samarbejde i perioden omkring go-live af vores nye it-system.

Vi er nu lykkedes med implementeringen af systemet – der nu fungerer og understøtter driften. Systemet er rullet ud på 800 pc’er og med 400 brugere i de radiologiske afdelinger - så det er et omfattende systemskifte.

Vi har stadig tæt support fra vores it-samarbejdspartnere og leverandøren, og der arbejdes fortsat med optimering og fejlretning. Vi står nu et godt sted i forhold til vores tidsplan, men vi vil stadig i en periode fremadrettet være udfordret. Stille og roligt får medarbejderne de nye arbejdsgange og processer ind under huden og får etableret et driftsmiljø, der kan honorere de krav vores klinikere og patienter har.

For at sikre at vi kan håndtere vores kritiske patienter, kræftpakker, garantipatienter og akutte undersøgelser, vil vi bede om et øget fokus på behovet for billeddiagnostik i forbindelse med udredning af elektive patienter. Overvej hvilke patienter der skal undersøges her og nu og hvilke, der kan vente eller udredes på anden vis.

I fremtiden tænker vi, at vi får et langt bedre arbejdsredskab med større mulighed for at skabe fleksible og sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse og regionen.

Der vil desuden i en afgrænset periode være telefontid for patienter, hvilket de informeres om i deres indkaldelsesbrev. Mandag – fredag kl. 8-9 og kl. 12.30 – 14.00 vil telefonen være åben for ændringer af tider.

Kontaktoplysninger

Radiologisk Afdeling

Ledende overlæge Ib Erik Jensen
Mail: ib.erik.jensen@rsyd.dk - Tlf.:

Overradiograf Morten Vinther Nielsen
Mail: morten.vinther.nielsen@rsyd.dk -Tlf.:

APPFWU02V