Skip til primært indhold

OUH webinarer til almen praksis

OUH ønsker med regelmæssige webinarer at støtte op om samarbejdet mellem almen praksis og afdelingerne.

På OUH ønsker vi at være i kontakt med jer i almen praksis. Vi vil gerne støtte jer med den viden, vi har på sygehuset, og vi vil gerne være i dialog med jer for løbende at blive klogere på, hvordan vi styrker samspillet mellem sygehus og almen praksis. Derfor tilbyder vi webinarer med relevans for jeres arbejde.

Nedenfor finder I en oversigt og beskrivelse af webinarer, som vi tilbyder. Tilmeld dig gerne allerede nu. Et webinar varer typisk mellem 30 og 60 min.

Næste webinar er allerede planlagt til den 5. april og omhandler vaccination af ældre og immunsvækkede.

Oplægsholder:

Karen Mølgaard Christiansen

Kort information

Afdelingslæge på Infektionsmedicinsk afdeling, OUH, Karen Mølgaard Christiansen informerer om håndtering af patienter med følger efter COVID-19.
Webinaret vil berøre

  • Aktuelle guidelines for udredning og henvisning
  • Kliniske erfaringer vedr. følger efter COVID-19, specielt fatigue/hjernetræthed og komplekse senfølger
  • Muligheder for samarbejde på tværs af sektorer

Formålet er dels at dele viden om senfølger, dels at bedre samarbejdet mellem senfølgeklinikken og samarbejdspartnere i primærsektoren.

Webinaret vil dels bestå af et oplæg, dels af en spørgerunde (formatet vil afhænge af mængden af deltagere).

Tilmelding og yderligere information

Du finder beskrivelse og tilmelding her på Plan2Learn: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=88121 

 

 

Oplægsholder

Jordemoder og projektleder Ditte Gommesen

Kort information

Møder du i din praksis gravide patienter, som er tæt på en sygemelding til arbejdspladsen, men som måske kan hjælpes med små tiltag for at blive på arbejdspladsen lidt længere? Så skal du høre om denne ordning ved Arbejdsmedicinsk Klinik, hvor jordemødre besøger arbejdspladser og hjælper med at finde ud af, hvordan en sygemelding kan forebygges. Deltag i webinaret og find ud af, hvilke muligheder de gravide har og hvordan du kan henvise dem til ordningen.

Tilmelding og yderligere information

Du finder beskrivelse og tilmelding her på Plan2Learn: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=88143 

Oplægsholder

Line Dahlerup Rasmussen

Kort information

Afdelingslæge Line Dahlerup Rasmussen ved Infektionsmedicinsk Afdeling, fortæller om primære og sekundære immundefekter, hvor hun blandt andet informerer om udredningsforløbet samt behandlingsmuligheder. 

Tilmelding og yderligere information

Du finder beskrivelse og tilmelding her på Plan2Learn: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=88144 

Oplægsholder

Lykke Larsen

Kort information

Afdelingslæge Lykke Larsen ved Infektionsmedicinsk Afdeling sætter fokus på vaccination af særlige risikogrupper blandt andet de ældre og immunsvækkede personer.

Tilmelding og yderligere information

Du finder beskrivelse og tilmelding her på Plan2Learn: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=88155 

 

Oplægsholder

Fredrikke Christie Knudtzen

Kort information

Nu hvor foråret og sommeren er her, og med det højsæson for flåter, vil afdelingslæge, Fredrikke Christie Knudtzen, ved Infektionsmedicinsk Afdeling informere om flåter og flåtoverførte sygdomme.

Tilmelding og yderligere informationer

Du finder beskrivelse og tilmelding her på Plan2Learn: https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=88156 

 

APPFWU02V