Skip til primært indhold

Afd. D: Henvisninger til urogynækologisk team

Tilbagevisning ved mangelfulde henvisninger ved inkontinens, Prolaps og LUTS.

I har i marts 2021 modtaget vejledning om indledende udredning af urogynækologisk patienter.

Vi er glade for at se, at jeres henvisninger generelt er af høj faglig kvalitet.

Vi vil nu tillade os at tilbagevise de enkelte henvisninger, hvor nedenstående ikke er opfyldt.

Inkontinens

Hvis patienten kan medvirke, starter man med væske-vandladnings-skema (VVS) over 3 døgn. Såfremt det ikke giver forklaring på patientens inkontinens og der ikke er en oplagt korrektionsmulighed, opstartes hos postmenopausale Vagifem, 10μg, 1 gang dagligt i 2 uger og derefter fast 3-5 gange ugentligt. Alternativt Estring, 2mg, med kontinuerligt brug og skift hver 3. måned. Eventuelt med supplement af bækkenbundstræning i kommunalt regi.

Forud for henvisning: Altid VVS og GU, hvis muligt for patienten. Vi ser meget gerne, at pt medbringer VVS, der er mindre end 3 mdr. gammel til første konsultation på sygehuset.

OBS.: Patienter, som allerede har en bindbevilling via serviceloven, bør kun genhenvises, hvis der er nye behandlingsformer, som må forventes at være relevante for patienten. Patienten mister sin bevilling, hvis hun starter nyt udredningsforløb.

Prolaps

Vi anbefaler Vagifem (Estring kan risikere at falde ud) samt bækkenbundstræning, hvis pt har en mindre prolaps, der ikke er væsentligt generende. Større prolapser bør tilbydes supplerende vurdering og eventuel behandling i urogynækologisk regi. Et nyt tiltag hos os er, at instruere patienten i selv at placere og seponere støttepessar således, at det anvendes efter behov og ikke længere kræver ”ringskift” hos egen læge. Forløbet i vores regi afsluttes ikke før, der er foretaget evaluering af støttepessarbehandlingen. Operation er som tidligere en god behandling for mange og kan ofte tilbydes, hvis patienten ikke ønsker eller ikke kan hjælpes af støttepessar.

Forud for henvisning: Altid GU

LUTS symptomer

Patienter med svie, tyngde, urge, hyppige cystiter anbefales behandling med lokal østrogen i form af Vagifem eller Estring i mængde, som anført ovenfor. Eventuelt med supplerende bækkenbundstræning i kommunalt regi.
Forud for henvisning: Altid GU og lokal østrogen til postmenopausale som ikke har risikofaktorer.

Kontaktoplysninger

Urogynækologisk team, OUH Odense / Svendborg

Specialeansvarlig overlæge Ulla Darling Hansen
Mail: ulla.darling.hansen@rsyd.dk -Tlf.: 30576843

APPFWU01V