Skip til primært indhold

Afd. D: Blanketter skal udfyldes ifbm. provokeret abort

Husk at udfylde blanketterne A/B, få bestilt blodtype og foretag klamydiapodning inden henvisning.

På afd. D vil vi gerne henstille til mere omhyggelighed med, at der ved henvisning til ab.pro. forligger:

 • Underskrevet blanket A. Denne kan opbevares i praksis, men det skal fremgå af henvisningen, at den foreligger.
 • Underskrevet blanket B, hvor det er relevant. Denne kan opbevares i praksis, men det skal fremgå af henvisningen, at den foreligger. Obs at relevante har underskrevet her. Bemærk at ved fraskilte eller ikke samboende forældre med fælles forældremyndighed gælder at begge forældre skal  underskrive. Evt. kan der i særlige tilfælde – f.eks. hvis forældre ikke bor sammen og ikke har god kontakt – blot foreligge en skriftlig tilkendegivelse, at der er accept.
 • Bestilt blodtype (uanset gestationsalder og abortmetode) og udført klamydiapodning. Her anbefales det følgende for kvinder:
  • Asymptomatiske kvinder:

   • Selvtaget vaginal podning er vist at have samme sensitivitet som endocervical podning i kombination med podning urethral podning/først ladet urin. Derfor er den selvtagne vaginalpodning samlet set at foretrække. 

  • Symptomatiske kvinder:

   • Cervical podning i kombination med urethral podning/først ladet urin

   • Vaginal podning

   • Prøve på først ladet urin anbefales normalt ikke til kvinder, hvis podning fra urethra er mulig.

Der er selvfølgelig mulighed for at ordne det hele i ambulatoriet ved hastesager, men det er god praksis, at det er klar ifm henvisning.

Særligt ifbm. blanket A/B er der også noget etisk godt ved, at der er et led før selve indgrebet med alt det, der implicit ligger i blankettens udfyldelse (fremtidig AC, refleksion mm).

Derudover ønsker vi at gøre opmærksom på, at det pr. 1. februar 2022 ikke længere er muligt at henvise de medicinske aborter op til gestations uge 8+6 til OUH. Efter dialog med Gynækologisk privatpraksis er de klar til at modtage disse abort forløb. Henvisninger efter 1. februar 2022 vil blive returneret til almen praksis.

Der er dog som altid mulighed for at henvise til Afdeling D, hvis patienten har specielle følgesygdomme/lidelser: Angst, døve, uegnet til telefonkontakt, tendens til besvimelse, øget blødningstendens.  

Kontaktoplysninger

OUH - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Overlæge og professor Pernille Ravn

Mail: ode.d@rsyd.dk  - Tlf.: 
 

APPFWU01V