Skip til primært indhold

Overvægt og type 2-diabetes i almen praksis – virtuel konference d. 18. april 2023

Steno Diabetes Center Odense

Steno Diabetes Centrene byder velkommen til virtuel konference om overvægt og type 2-diabetes i almen praksis.

På konferencen vil du:

·       Få opdateret din viden om fysiologiske sammenhænge mellem overvægt og type 2-diabetes

·       Få viden om de farmakologiske muligheder for vægttab ved type 2-diabetes

·       Få inspiration til hvordan du kan tale om overvægt med dine patienter

Der vil være en blanding af faglige oplæg og dialog med udgangspunkt i cases fra almen praksis. Du får mulighed for at deltage aktivt undervejs.

Konferencen er målrettet praktiserende læger og praksispersonale.

  • Dato: Tirsdag den 18. april 2023
  • Tid: kl. 14.30-16.30
  • Sted: Online – tilmeldte får tilsendt link inden konferencen.

Det er gratis at deltage.

Se hele programmet og oplysninger om tilmelding her: Virtuel konference målrettet almen praksis (tilmeld.dk)

Steno Diabetes Centrene står bag konferencen, som er udviklet i samarbejde med praktiserende læger fra landets regioner.

Kontaktoplysninger

Steno Diabetes Center Odense - tværsektorielt samarbejde

Konsulent Julie Dyrgaard
Mail: julie.dyrgaard@rsyd.dk - Tlf.: +45 24348707

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU01V