Skip til primært indhold

Ændringer på Odense matrikel vedr. hjertepatienter, der meldes til indlæggelse fra almen praksis/vagtlæge

På det nye OUH vil modtagelse af de akutte hjertepatienter, som aktuelt modtages i Kardiologisk Akut Modtage Afsnit (KARMA), foregå i FAM. Afdelingsledelserne for FAM og afd. B, OUH har derfor haft til opgave at flytte modtagelsen af disse patienter til FAM allerede nu som led i forberedelserne mod det nye OUH.

Den 1. februar 2023 kl. 8.00 lukkede KARMA ,og den første hjertepatient blev modtaget i Hjertezonen i FAM. Hjertezonen er beliggende i stueetagen i FAM lige ved siden af lægevagten. Hjertezonen har 11 patientpladser, hvoraf 9 er udstyret med telemetri.

Samtidig med flytningen er der sket en styrkelse af det akutte kardiologiske beredskab.

Der er oprettet et ekstra kardiologisk forvagtslag i FAM (hele døgnet), og alle ugens dage vil der være en kardiologisk HU-læge med fysisk funktion i Hjertezonen i FAM fra 8.30-18.00.

Der indføres ”ét opkald til OUH” for både Almen Praksis og Lægevagten.

Den Akutte Visitationsenhed i FAM vil fremover modtage melding af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom fra både egen læge og vagtlæge. Dette betyder, at der kun skal foretages et opkald til OUH. Personalet i Den Akutte Visitationsenhed sørger for, at der også deltager en kardiologisk læge i samtalen.

Hvad ændres specifikt for Almen Praksis?

Ved behov for indlæggelse skal I fremover kun ringe til Den Akutte Visitationsenhed telefon 6541 7166.

Hvis der primært er behov for konferering, kan der ringes direkte til FAM-HJERTE bagvagten via kaldebordet.

Hvad ændres specifikt for lægevagten?

Ved behov for indlæggelse skal I fremover kun ringe til Den Akutte Visitationsenhed – telefon 6541 7166.

Hvis der primært er behov for konferering, kan der ringes direkte til FAM-HJERTE forvagten via kaldebordet.

I skal ikke længere tage EKG på patienten med hjertesymptomer om natten – det hjælper vi med i FAM hjertezonen.

Kontaktoplysninger

Hvis I har spørgsmål, kommentarer eller andet, så skriv til enten Cheflæge, afd. B Tina.poulsen@rsyd.dk  eller Cheflæge i FAM Poul.Henning.Madsen@rsyd.dk .

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V