Skip til primært indhold

Hvordan hjælper vi hinanden med at skabe meningsfulde forløb for patienter med vandladningsbesvær?

Kort nyhed fra Urologisk Afdeling.

Inden for de sidste par år har vi på Urologisk Afdeling oplevet et øget antal henvisninger. Alene i teamet for sten/LUTS modtager vi omkring 115 henvisninger pr. uge. En stor andel, ca. 25% af disse henvisningerne, drejer sig om mænd med vandladningsbesvær, og desværre oplever vi ofte at mangle oplysninger i henvisningen for at starte et godt patientforløb på sygehuset. Det kan derfor ofte blive en skuffelse for patienten at komme til første konsultation.  

I 2009 lavede DSAM en klinisk vejledning for almen praksis for udredning og behandling af nedre urinvejssymptomer hos mænd og kvinder, herunder en beskrivelse af arbejdsfordeling af opgaverne mellem primær sektor og sygehussektoren.

Vejledningen er ved at have nogle år på bagen, så derfor har en arbejdsgruppe bestående af overlæger fra de respektive urologiske afdelinger i Region Syd og en praksiskonsulent opdateret patientforløbet for mænd med vandladningsgener over 40 år. Forløbsbeskrivelsen finder du her.

Patientgruppen er meget heterogen.

Behandlingsspektret dækker over simpel rådgivning vedr. sammenhæng mellem væskeindtag og antal vandladninger dagligt evt. suppleret med forsøg på medicinsk behandling til komplekse patienter med komplekse vandladningsproblemer, der kræver specialistvurdering. Vores ønske er at udnytte hinandens ressourcer bedre til patientens bedste, som beskrevet i DSAMs vejledning, således at simple vandladningsproblemer kan håndteres i almen praksis og mere komplicerede vandladningsgener bliver henvist til relevant udredning og behandling på sygehuset.

Der er ikke tale om ændringer i forhold til tidligere vejledning, som det fremgår af DSAMs vejledning fra 2009.For at starte et meningsfuldt patientforløb for patienten på sygehuset, er det væsentligt, at der ved henvisning foreligger en basal udredning i form af væske-vandladnings- og Dan-PSS-skema, at der er udført digital rektaleksploration, og at patientens medicinliste er gennemgået for evt. bivirkninger.

For det gode patientforløb er det også væsentligt, at man har forsøgt medicinsk behandling for vandladningsbesvær i mindst en måned.

Vi stiller os til rådighed i tvivlstilfælde ved korrespondance mellem almen praksis og sygehuset.

Kontaktoplysninger

Urologisk Afdeling

Overlæge Hanne Kobberø
Mail: hanne.kobberoe2@rsyd.dk- Tlf.: 6541 4400

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk     

 

APPFWU01V