Skip til primært indhold

SAF: Er der sket ændringer i patientens medicin under indlæggelsen, og er det svært at få overblikket?

-

Det sker ofte, at der er brug for at ændre patientens medicin under indlæggelsen. FMK afstemmes inden udskrivelse, men derfor kan det alligevel være svært at få et overblik over hvilke ændringer, der er foretaget og hvorfor. Både for patient og den praktiserende læge.

På OUH får mange patienter en samtale med en farmaceut i forbindelse med udskrivelsen. Samtalen drejer sig om, den nye medicin patienten har fået ordineret og de ændringer, der er foretaget i medicinen under indlæggelsen. Inden samtalen har farmaceuten lavet en medicingennemgang sammen med patienten og en læge i afdelingen, og farmaceuten har dannet sig et overblik over de ændringer, der er foretaget undervejs. Farmaceuten opsummerer disse ændringer i et notat i epikrisen, som sendes til den praktiserende læge. Det notat kan du gøre brug af, hvis du gerne vil vide hvilke ændringer, der er foretaget i medicinen under indlæggelsen.

Notatet gennemgås sammen med patienten, som også får mulighed for at stille spørgsmål og afklare sin motivation for at iværksatte en evt. ny behandling. Farmaceuten informerer patienten om hvilke recepter, der er ordineret og hvilken medicin, der evt. skal afhentes på apoteket. Samtalen omhandler også eventuelle opfølgninger, som patienten skal aftale med sin praktiserende læge.

1—2 uger efter udskrivelsen ringer farmaceuten patienten op for at følge op på de aftaler, der er lavet.

Farmaceutydelsen på OUH er evidensbaseret og forebygger genindlæggelse af patienterne.

Læs mere om forskningen, der ligger til grund for selve ydelsen i publikationen her.

Kontaktoplysninger

Sygehusapotek Fyn

Funktionsleder Helle Houlbjerg Carlsen
Mail: Helle.Houlbjerg.Carlsen@rsyd.dk  - Tlf.: 2936 3081 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk     

APPFWU01V