Skip til primært indhold

Glædelig jul og tak for samarbejdet i 2022

Efter et begivenhedsrigt 2022 ser lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen i det sidste nyhedsbrev tilbage på det forgange år og ønsker alle en glædelig jul og på gensyn i 2023.

Det er blevet december og julen og et nyt år nærmer sig. På OUH ser vi tilbage på et år, hvor vi sammen har løftet vigtige opgaver og søgt at styrke patientforløb på tværs af sygehus og almen praksis. Jeg vil gerne sige tak for dette samarbejde.  

Som lægefaglig direktør med tilknytning til OUHs praksiskonsulentordning vil jeg gerne benytte lejligheden til også at sige tak til praksiskonsulenterne, som er gået aktivt ind i de mange opgaver, der styrker vores samarbejde og patientforløbene. Praksiskonsulentordningen bidrager på OUH med indsigt i praktiserende lægers arbejde og søger sammen med os at tilrettelægge vores fælles arbejde med blik for processerne hele vejen rundt om patienten. Det er et vigtigt samarbejde. Derfor er jeg også glad for, at vi i år har fået mulighed for at få endnu to praktiserende læger med i OUHs praksiskonsulentordning: Jacob Eiersted og Herdis Bohn Olesen Brødbæk.

Synsvinkler fra jer som praktiserende læger er vigtige for os, når vi løbende tilpasser vores arbejdsgange. Vi får dem fra vores praksiskonsulentordning og vi får dem i vores PKO-postkasse, hvor flere af jer skriver til os. Den løbende og konstruktive dialog, vi har med jer, giver mulighed for at justere og gøre hverdagen nemmere for både jer og medarbejdere på sygehuset, men ikke mindst giver den os mulighed for at give patienten et bedre og sammenhængende patientforløb. Tak for jeres engagement og jeres bidrag.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt samarbejde i 2023.

Bjarne Dahler-Eriksen og den øvrige direktion.

APPFWU01V