Skip til primært indhold

Afd. R: Klinik for Senfølger til kræft - En indgang for hjælp til ubehandlede eller uafklarede senfølger efter kræft

-

Klinik for Senfølger til kræft på OUH er åbnet i januar 2022 og modtager patienter, der oplever uafklarede/ubehandlede senfølger efter kræft. I klinikken er der fokus på både fysiske, psykiske og sociale senfølger efter kræft. Senfølgerne skal være en direkte følge af selve behandlingen og/eller sygdomsforløbet.

Tilbuddet i Klinik for Senfølger tager udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige tilknyttede faggrupper, hhv. læge, sygeplejerske, sexolog og psykolog. Derudover samarbejder Klinik for Senfølger også med socialrådgivere, fysioterapeuter og øvrige kliniske afdelinger på OUH. Ligeledes er der et stort fokus på samarbejdet med de forskellige relevante kræftrehabiliteringstilbud der er tilgængelige i de fynske kommuner samt i Kræftens Bekæmpelse.

Generelle henvisningskriterier

For at kunne blive henvist til Klinik for Senfølger, OUH skal patienten:

  • Opleve uafklarede/ubehandlede komplekse senfølger efter kræft af enten fysisk, psykologisk, socialt og/eller seksuel karakter
  • Være over 18 år
  • Have bopæl på Fyn og Langeland

Tilbuddet i Klinik for Senfølger, OUH omfatter IKKE:

  • Børnecancer
  • Palliative behandlingsforløb

OBS! Patienter med mistanke om recidiv modtages IKKE i Klinik for Senfølger før dette er blevet færdigudredt.

For bedst at kunne vurdere henvisningen ønskes følgende oplysninger beskrevet (såfremt muligt):

  • Symptomer/problematikker, der ønskes afdækket (fysisk, psykologisk, socialt, seksuelt)
  • Tidligere kræft samt behandlingen af denne
  • Oplysninger om allerede iværksatte tiltag mhp. udredning og/eller bedring af generne
  • Andre sygdomme/komorbiditet
  • Oplysninger om hvordan Klinik for Senfølger bedst kan kontakte den henvisende læge ift. samarbejde

Kontaktoplysninger

Onkologisk Afdeling R

Psykolog Line Helene Clausen
Mail: line.helene.clausen@rsyd.dk - Tlf.: 24 34 88 80

Afdelingslæge Thea Otto Mattsson
Mail: Thea.Otto.Mattsson@rsyd.dk - Tlf.: 65 41 29 60

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V