Skip til primært indhold

PLO- Syd formand ser frem til kommende sundhedsklynge

Dialogen har været i gang over en længere periode, og man forventer i efteråret 2022, at der bliver etableret en ny sundhedsklynge i Region Syddanmark, som fremadrettet skal samle sektorerne endnu mere. Derfor har OUH Praksisnyt forhørt PLO-Syd formand Birgitte Ries Møller om PLOs visioner og perspektiver for den nye sundhedsklynge.

Et presset sundhedsvæsen med flere ældre og flere kronikkere presser alle sektorerne. Derfor er der behov for at tænke anderledes og sikre dialog mellem sektorerne. Det er udgangspunktet for en ny kommende sundhedsklynge i Region Syddanmark ifølge PLO-Syd formand Birgitte Ries Møller. – For patienternes skyld skal vi med den nye klynge sikre, at sammenhængene mellem sektorerne bliver bedre og mere effektive, så vi kan være klar til at håndtere det pres, som alle sektorerne er under i disse år, forklarer formanden.

Ny sundhedsklynge med flere aktører giver nye muligheder for helhedsløsninger

Den nye kommende sundhedsklynge vil bringe somatikken, psykiatrien, kommuner og de almen praktiserende læger sammen om det samme bord. Det er positivt ifølge Birgitte Ries Møller, som også peger på en gruppe af patienter, som kan få værdi af denne koordinering og har behov for øget opmærksomhed – Hvis vi skal pege på en gruppe, som især har behov for opmærksomhed fra alle sektorerne, så er det de unge som mistrives, og som har problemer ud over de sundhedsmæssige. Der vil aktørerne i en ny sundhedsklynge kunne arbejde sammen og finde helhedsløsninger, således vi i fællesskab kan tage vare om disse unge mennesker.

Birgitte Ries Møller peger på at for at komme i mål med løsninger til bl.a. denne gruppe af patienter, at der i den nye sundhedsklynge skal skabes et rum for god kommunikation og et rum til at dele hinandens data på tværs af sektorerne for dermed at stå stærkere i samlet flok.

Stå sammen til gavn for patienten

I alle sektorerne er der fokus på at finde løsninger, der kommer patienten til gode. Med gode uddannelsesinstitutioner og robotvirksomheder etc. på Fyn er der også en god basis for at skabe unikke løsninger igennem den nye klynge, ifølge formanden. – Vi skal være modige, da vi som ø har en unik mulighed for at teste initiativer, som forhåbentligt kan bredes ud til flere i fremtiden. Og bl.a. SDU og robotter skal vi tænke ind i nye tilbud til patienten.  Hun afslutter; – Meget handler om at gå sammen om fælles – og i nogle tilfælde lavpraktiske - tilbud i stedet for at udbyde for mange forskellige tilbud, således vi kan gøre det mere målrettet til gavn for patienten i sidste ende.

Birgitte Ries Møller afslutter med at forklare, at PLO ser frem til den kommende nye sundhedsklynge bliver etableret, og til i fællesskab med de øvrige aktører at bygge videre på det allerede eksisterende samarbejde og initiativer på tværs af sektorerne.

Kontaktoplysninger

PLO-Syd

Formand Birgitte Ries Møller 
Mail: birgitteriesmoeller@gmail.com  – Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk 

 

APPFWU02V