Skip til primært indhold

Afd. B: Ny forløbsbeskrivelse på lungeemboli og NOAK behandling

-

I forbindelse lungeemboli og NOAK behandling, er der udfærdiget en ny lokal forløbsbeskrivelse i samarbejde med praksiskonsulenter:

Nøglebudskaber

Indledning

Venøs tromboembolisme er den 3 hyppigste årsag til kardiovaskulær død, med en recidivfrekvens på op til 10 % inden for det første år.

Mistænk venøs tromboemboli, herunder især lungeemboli hos patienter som oplever akut indsættende åndenød evt ledsaget af ensidig hævelse eller ømhed i ben, brystsmerter eller hjertebanken. I nogle tilfælde kan det opleves af patienterne som kraftig progredierende åndenød over få dage.

Udredning og diagnostik i almen praksis

 • Anamnese: Inkl. Familiære dispositioner til venøs tromboemboli, rygning, p-pille bruger komorbiditet. For udtømmende liste over risikofaktorer og deres betydning se cardio.dk https://nbv.cardio.dk/lungeemboli   tabel 12.5
 • Funktionsniveau
 • Obj. us. inkl. st. c. et p., vægt, BT, ekg

Henvisning

Ptt med mistænkt lungeemboli indlægges i FAM. Hvis der er påvirket hæmodynamik (hjertebanken, brystsmerter, lavt BT, abnormt EKG) indlægges patient televisiteret til KARMA.

Henvisningsfraser

 • Uforklarlig pludselig åndenød
 • Brystmerter og/eller hjertebanken
 • Ensidig ømhed eller hævelse i ben
 • Vanligt funktionsniveau
 • Familiære dispositioner
 • Risikofaktorer for VTE
 • Ajourført FMK.

Forløb i sygehusregi

Diagnosticering og initiering af behandling med AK- behandling oftest NOAK.

Patienten behandles oftest med ilt, smertestillende og AK- behandling afhængig af sværhedsgrad/ risikovurdering og komplicerende faktorer.

Under indlæggelsen foretages Ekkokardiografi hvis patienten har været indlagt i kardiologisk regi. Uanset om denne er normal eller ikke foretaget under primære indlæggelse skal patienten henvises til kardiologisk ambulatorium i VTE/ AK klinikken mht. kontrol ekkokardiografi 3-6 mdr. hjertemedicinsk afdeling henviser selv til denne opfølgende kontrol.

I VTE/ AK klinikken foretages tilrettelægning af den optimale AK-behandling og varighed.

Forløb i kontrolfasen: Almen praksis

Kontrol i almen praksis:

 • Efter 1-3 uger bør patienten vejledes i almen praksis mhp at sikre at patienten skifter dosis af NOAK behandling
  • Xarelto 15 mg x 2 skiftes til 20 eller 15 mg x 1 efter 3 uger,
  • Eliquis 10 mg x 2 i 7 dage skiftes til 5 eller 2,5 mg x 2

Kontrol i almen praksis efter afslutning på hjertemedicinsk afdeling

 • Klinisk undersøgelse og anamnese med fokus på blødning og trombose
 • Blodprøver: Kreatinin, kalium, natrium, Hgb og trombocytter hver 3 måned det første år og herefter 2 gang årligt og ved evt sygdom der påvirker nyrefunktionen.
  • Der anbefales en årlig revurdering af indikation, kontraindikation gennemgang af medicinlisten (vurdering af interaktioner, blødningsrisiko mv) og fornyet opmærksomhed på compliance.
  • Obs. Xarelto og Eliquis er kontraindiceret ved GFR < 15 ml/min.

Hvem skal henvises tilbage til hospital?

 • Vedvarende åndenød 6-9 mdr efter diagnoses skal udredes primært med rtg. thorax og LFU, hvis der ikke findes anden årsag skal patienten henvises til kardiologisk ambulatorium obs kronisk tromboembolisk sygdom (sjælden sygdom der udvikles hos ca 2-4% af patienter med lungeemboli)

Yderligere information

Gå til Lægehåndbogen og læs mere om lungeemboli

Gå til Dansk Cardiologisk Selskabs hjemmeside og læs NBV lungeemboli

Kontaktinformation - sygehus

Lokaleforhold - OUH

Henvisninger sendes til kardiologisk ambulatorium, kardiologisk udredningsklinik Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH.

SKS-kode:  Di26 lungeemboli

Kontaktoplysninger

Hjertemedicinsk Afdeling B

Afdelingslæge, Ph.d Gro Egholm
Mail: Gro.Egholm@rsyd.dk  - Tlf.: 

Praksiskonsulent & speciallæge i almen medicin Torsten Rudbæk
Mail: trahbek@hotmail.dk  - Tlf.:

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk 

APPFWU01V