Skip til primært indhold

Afd. B: HjerteFyn-Dagen: Kick-off for styrket samarbejde og involvering på tværs af sektorer på hjerteområdet

-

HjerteFyn inviterer til temaeftermiddag for læger, sygeplejersker og sekretærer i almen praksis inden for OUH og Svendborg Sygehus´ optageområde.

Program for dagen omfatter faglige oplæg omkring: 

Implementering af screening for familiær hyperkolesterolæmi v. overlæge Finn Lund Henriksen

Mental trivsel og tilbud om indsats ved hjertepsykolog på OUH og Svendborg Sygehus v. professor i psykologi Susanne Schmidt Pedersen og klinisk psykolog Victoria Bonderup Steffensen

Programmet omfatter også emner omkring videndeling og tværsektoriel kommunikation.

Der deltager desuden medarbejdere fra kommuner og OUH og Svendborg Sygehus, der arbejder med forebyggelse og rehabilitering til mennesker med hjertesygdom.

Dagen er et led i implementering af Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom.

Tilmelding i Plan2Learn https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=93100

Tilmeldingsfrist: 11. september 2022

Flere informationer

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom:  https://regionsyddanmark.dk/media/d2wbm0pv/forl%C3%B8bsprogram-for-patienter-m-hjertesygdom_.pdf 

Kontaktoplysninger        

Hjertemedicinsk Afdeling B

Ph.d. studerende Caroline Mathilde Elnegaard
Mail: Caroline.Matilde.Elnegaard@rsyd.dk  - Tlf.: 23 48 29 48

Praksiskonsulent & speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, ph.d Palle Mark Christensen
Mail: pmc@dadlnet.dk  - tlf.  64 82 10 38

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk 

APPFWU01V