Skip til primært indhold

Revitaliseringen af OUH Praksiskonsulentordningen igangsat

Ønsker du at være med til at revitalisere OUH Praksiskonsulentordningen? Så er der netop nu ansøgningsfrist til at blive en del af det nye hold af OUH praksiskonsulenter, som skal være med til at sikre det gode og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne.

Er der behov for en ny forbedret struktur for kommunikationen mellem almen praksis og OUH, flere specialisttilbud til Almen Praksis eller noget helt andet for at forbedre de sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne? OUH søger netop nu almen praktiserende læger, der gennem en tilknytning til OUH Praksiskonsulentordningen ønsker at bidrage og finde fælles løsninger til gavn for patienterne.

Idérige praksiskonsulenter søges

OUH Praksiskonsulentordningen har siden 2020 været sat på standby, men nu er tiden så kommet til at få revitaliseret samarbejdet, således de gode og sammenhængende forløb på tværs af sektorerne kan sikres for patienternes skyld. OUH har med input fra PLO Syd og Praksisafdelingen i Region Syddanmark derfor udarbejdet et opslag, hvor der søges nye OUH praksiskonsulenter.
Og ifølge lægelige direktør Bjarne Dahler-Eriksen er der al mulig grund til at søge; - De nye praksiskonsulenter får rig mulighed for at bidrage til, hvad vi de næste år skal arbejde med på OUH i forhold til sektorovergangene for patienterne og samarbejdet på tværs mellem almen praksis og OUH. Så hvis der er nogle almen praktiserende læger i vores optageområde, der har lyst til at bidrage med input til eksempelvis vores håndtering af epikriser, henvisninger eller eksempelvis specialistrådgivningen på OUH, så vil jeg kraftigt opfordre dem til at søge.
Bjarne Dahler-Eriksen fortæller desuden, at man har valgt at ændre den nye praksiskonsulentordning, således at de nye praksiskonsulenter efter tilknytning til ordningen bliver fordelt på de enkelte opgaver, således der kan være forskel på, hvad de enkelte praksiskonsulenter skal arbejde med. Men at den enkelte praksiskonsulent vil blive aflønnet efter gældende aftale mellem PLO og Region Syddanmark ”Tilkøb af konsulentydelser”.

Interesse for samarbejdet fra både almen praksis og OUH

Interessen for at få igangsat den gode dialog har også vist sig i den undersøgelse, som Region Syddanmark har gennemført i foråret 2021. Undersøgelsen viser nemlig, at almen praksis især har udtrykt ønske om at mødes med OUH gennem fyraftensmøder, specialistbesøg i klynger og gennem nyhedsbreve.

Dette er noget, som OUH også er klar på, fortæller Bjarne Dahler-Eriksen – Vi er rigtig glade for at se, at undersøgelsen har vist, at man i almen praksis også efterspørger mere dialog og aktiviteter med os. Vi vil rigtig gerne bidrage til dette, og vi ser frem til, at vi i den nye praksiskonsulentordning kan være med til at komme med nye tiltag, der kan støtte op om disse tilbagemeldinger fra almen praksis. Han afslutter med at fortælle; - Når vi nu har fundet vore nye praksiskonsulenter, vil vi i samarbejde med dem, vore praksiskoordinatorer og afdelinger få defineret hvilke nye koncepter eller tiltag, der kan være med til at støtte op om den tilbagemelding, som vi har fået fra almen praksis gennem forårets undersøgelse. Så det første, som de nye praksiskonsulenter vil blive indbudt til vil være en workshop, hvor fokusset vil være på defineringen af visionen for ordningen og fælles opgaver, som skal løses for at sikre det bedste samarbejde på tværs af sektorerne.
 

Interesseret?

Er du interesseret i at deltage i arbejdet med at revitalisere samarbejdet på tværs af sektorerne, kan du finde opslaget her; https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=198&ProjectId=216365&DepartmentId=21825&MediaId=2897  .

Deadline for indsendelse er den 23. august 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kvalitetschef Peter Sigerseth Grøn (tlf. 6541 7973 eller peter.groen@rsyd.dk  ) eller til praksiskoordinator Carsten Ottensen Henriksen (tlf. 2190 1663 eller coh@dadlnet.dk  ) 

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU02V