Skip til primært indhold

OUH: Vi samarbejder om forebyggelse for: Et røgfrit Syddanmark. Sundhedsaftalen 2019-23. Der er brug for almen praksis hjælp.

-

Af den seneste Sundhedsprofil fra 2017 fremgår det, at 19% af borgeren i Syddanmark er rygere. Det peger på, at der ikke er sket en udvikling i positiv retning, da det er på niveau med andel af rygere i 2013.

Hvis den overordnede politiske ambition i forbindelse med Sundhedsaftalen 2019-23 om at sænke andelen af daglige rygere til 13% skal nås, er der derfor brug for at sætte ekstra fokus på dette område. En måde at gøre det på er at tale med og motivere borgere, der ryger, til at deltage i lokale rygestoptilbud. Dette underbygges endvidere af Sundhedsaftalens ambition om, at vi på tværs af almen praksis, region og kommunerne styrker samarbejdet om rygestoptilbuddene.

På baggrund af ovenstående følges henvisningsdata til rygestoptilbud systematisk. Seneste opgørelse over henvisningerne viser, at der generelt er set en stigning i andelen af rygestophenvisninger i Syddanmark siden 2018. Dog er det fortsat en mindre andel af henvisningerne, der kommer fra almen praksis. Der er derfor et ønske om, at opfordre almen praksis til at have et øget fokus på at motivere til rygestop samt informere om muligheden for lokale rygestopindsatser og henvise borgere hertil. Et overblik over de lokale rygestopindsatser findes på denne side på sundhed.dk; 
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-syddanmark

 

Kontaktoplysninger

 

SOF

Konsulent Katrine Rubech Iwersen

Mail: kruiw@odense.dk - Tlf.: 30366838
 

Praksiskoordinator Carsten Ottesen Henriksen

Mail: d245895@dadlnet.dk - Tlf.: 21901663
 

APPFWU02V