Skip til primært indhold

COVID- update: Størstedelen af de organtransplanterede patienter er stadig sårbare over for smitte med covid-19 virussen

Der forskes på livet løs over hele verdenen for at få mere viden om, hvordan man skal håndtere covid-19 virussen. Også på OUH forskes der for at sikre, at man hele tiden er på forkant med nye covid-19 behandlinger. Et igangværende covid-19 studie på OUH, hvor fokus er at undersøge organtransplanterede patienters respons over for covid-19 vaccinationerne, har dog desværre indledningsvis vist, at størstedelen af disse patienter har nedsat respons over for covid-19 vaccinationerne.

Kun 35 % af i alt 80 organtransplanterede patienter har efter anden vaccinationsstik mod covid-19 vist tilstrækkelig immunrespons. Dette er de foreløbige resultater fra et igangværende studie på OUH. Resultaterne er ikke overraskende ifølge professor Isik S. Johansen fra Infektionsmedicinsk Afdeling Q på OUH, som er en del af forskergruppen bag studiet; - Der har været mange studier, der har vist, at patienter på immunsuprimerende medicin, som disse patienter får, har dårligere respons over for vacciner såsom eksempelvis influenza og pneumokok vacciner. Så det faktum, at de organtransplanterede patienter også har en lav respons over for covid-19 vaccinationen skal ses i forlængelse af dette.


De yngre patienter har størst effekt af vaccination

I studiet har forskergruppen ved hjælp af blodprøver set på cellulær og humoral immunrespons hos de første 80 organtransplanterede patienter af de i alt 423 patienter, der har indvilliget i at være en del af studiet. Størstedelen af disse patienter er nyretransplanterede patienter. Studiet viser indtil videre, at de organtransplanterede patienter, der har størst effekt af vaccinen, er de yngre patienter.
Isik S. Johansen påpeger i forlængelse heraf; - Studiets resultater tyder på, at især de ældre organtransplanterede patienter skal være påpasselige og især nu med de nye covid-19 varianter såsom Delta varianten. Hun opfordrer dog alle de organtransplanterede patienter til fortsat at være forsigtige.


På forkant for at sikre patienterne

Studiet blev igangsat i marts måned, og ovennævnte resultater er kun de indledende resultater, men Isik S. Johansen afslutter med at sige; - Vi har med projektets resultater været på forkant, og vi er på rette vej. Som det ser ud nu, er der en debat om, at nogle patientgrupper skal modtage et tredje stik. Med studiets indledende resultater taget i betragtning, ville vi nok anbefale, at man fra myndighedernes side tog gruppen af de organtransplanterede patienter med, hvis man beslutter at tilbyde et tredje stik til udvalgte grupper.
Ønsker du at læse mere om studiet og de indledende resultater, kan du læse meget mere her; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.13361 

/Lene Hinnerup Hartmeyer

APPFWU02V