Skip til primært indhold

Afd. Q: Følger efter COVID 19: Regional forløbsbeskrivelse på sundhed.dk

-

Der er nu en regional forløbsbeskrivelse for patienter med følger efter COVID-19 på sundhed.dk;  Følger efter COVID-19 - sundhed.dk

I forløbsbeskrivelsen er beskrevet hvilke patienter, der kan henvises til de to regionale klinikker på hhv. Sygehus Lillebælt og OUH, og hvilke patienter der fortrinsvis skal håndteres i primærsektoren og på enkelte specialafdelinger:

  • Patienter med milde senfølger håndteres i almen praksis
  • Patienter med sværere, monosymptomatiske følger kan henvises til relevant speciale i enten primær eller sekundærsektor
  • Patienter med uventede eller komplekse og langvarige senfølger med betydende funktionsnedsættelse kan henvises til klinik for følger efter COVID-19.

Følger efter COVID-19 vurderes tidligst 6 uger efter overstået akut infektion, indtil da betragtes det som vanlig rekonvalescens.
 
Desuden indeholder beskrivelsen links til relevant patientinformation.

 

Kontaktoplysninger

Infektionsmedicisk Afdeling Q

Speciallæge Karen Mølgaard Christiansen

Mail: Karen.Molgaard.Christiansen@rsyd.dk  - Tlf.: 51 24 00 14  

APPFWU02V