Skip til primært indhold

Almen praksis

Som praktiserende læge kan du ringe til din lokale sygehusenhed (PLO-vagttelefonen) og få rådgivning af en speciallæge i endokrinologi, hvis du har spørgsmål til behandlingen af en patient med diabetes

Specialistrådgivning for almen praksis

Specialistrådgivningen er et led i overflytningen af patienter med ukompliceret type 2-diabetes til almen praksis, som trådte i kraft med ny overenskomst for almen praksis i 2018.

Praktiserende læger på Fyn har mulighed for at ringe med konkrete spørgsmål og få rådgivning vedrørende diabetespatienter og deres behandling - telefonen er altid bemandet af en speciallæge i endokrinologi.

Læs mere om aftalegrundlaget | Sundhed.dk


Herunder finder du oversigten over telefonnumre til specialistrådgivningen på alle regionens sygehuse inden for diabetes.

Sygehusenhed PLO vagttelefon

OUH Odense - SDCO (alle hverdage mellem kl. 8:00-15:30)

29 63 07 96
OUH Svenborg Sygehus - SDCO 92 43 46 57
Sygehus Lillebælt, Vejle - Steno Partnersygehus 79 40 90 59
Sygehus Lillebælt, Kolding - Steno Partnersygehus 76 36 21 45
Sydvestjysk Sygehus - Steno Partnersygehus 79 18 59 41
Sygehus Sønderjylland - Steno Partnersygehuse 79 97 32 17

Rådgivning af praksissygeplejersker

Praksissygeplejersker i OUH's optageområde kan i dagtimerne få råd og vejledning af en diabetessygeplejerske.
Ring til 65 41 34 22 og tryk 2 for sygeplejerske

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Steno Diabetes Center Odense
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 10, Indgang 112
5000 Odense C

www.sdco.dk 

6541 3422 (Diabetesambulatoriet)
2963 0796 (PLO vagttelefon - åben kl. 08:00-15:30) 

420246 (SDCO)
4202469 (SDCO ambulatorium)

5790002397530

Psykolog

Julie Drotner Mouritsen

Psykolog

Diabetes og psykosociale aspekter


(+45) 65 41 34 22 sdco.dk

Læger

Kurt Højlund

Forskningschef, overlæge

Glukose-metaboliske forstyrrelser, patofysiologi af type 2-diabetes


(+45) 25 32 06 48 sdco.dk

Jacob Volmer Stidsen

Læge

Type 2-diabetes


(+45) 20 49 66 55 sdco.dk

Dorte Møller Jensen

Overlæge, programleder for diabetes og graviditet

Graviditetsdiabetes (gestationel diabetes)


(+45) 22 26 79 33 sdco.dk

Knud Yderstræde

Overlæge

Sår og neuropati


(+45) 51 42 63 99 sdco.dk

Lena Sønder Snogdal

Overlæge

Type 1 diabetes og transition fra barn/ung til voksen


(+45) 23 62 75 00 sdco.dk

Karoline Schousboe

Overlæge

Teknologi, hypertension, nyre, insulinallergi og diabetes


(+45) 24 34 97 40 sdco.dk

Marianne Kjær Poulsen

Læge

Diabetes og multisygdom


(+45) 51 83 04 81 sdco.dk

Klinikledelse

Michael Røder

Klinikchef og specialeansvarlig overlæge

SDCO - Ledelse


(+45) 26 24 44 73 sdco.dk

Jan Erik Henriksen

Centerdirektør

SDCO - Ledelse


(+45) 20 33 21 74 sdco.dk

Lene Borgen Esmann

Chefsygeplejerske

SDCO - Ledelse


(+45+) 29 83 03 32 sdco.dk

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) modtager ambulante patienter med diabetes mellitus som hoveddiagnose, hypertensionspatienter med diabetes som bi-diagnose og patienter til udredning for hypoglykæmi.

Diabetesambulatoriet, SDCO

Varetager i dagtiden diagnosticering og behandling af diabetes og diabeteskomplikationer hos følgende patientgrupper:

  • Alle nydiagnosticerede type 1-diabetespatienter
  • Type 1-diabetespatienter i livslangt forløb
  • Type 2-diabetespatienter med alvorlige diabeteskomplikationer
  • Type 2-diabetespatienter fra OUH's optageområde, der efter kontakt fra almen praksis vurderes at skulle komme til fremmøde i SDCO
  • Patienter med ukontrollabel hypertension og diabetes
  • Gravide kvinder med diabetes, og kvinder med gestationel diabetes
  • Andre former for diabetes (LADA, MODY, sekundær diabetes, medicininduceret diabetes)

Alle patienter med akutte komplikationer (ketoacidose, hypoglykæmi etc.) indlægges primært på FAM med mulig efterfølgende overflyttelse til sengeafsnittet MCS.

Spontan hypoglykæmi indlægges ved behov på FAM og kan efterfølgende udredes via SDCO. Bør udredes for endokrin pancreastumor eller anden årsag.

Fodsår henvises primært til Center for Sårheling, Afdeling Z, OUH.

Medicinsk Svangreambulatorium

Et fælles ambulatorium mellem SDCO og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D. Fra obstetrisk side deltager en speciallæge og sygeplejerske, og fra SDCO deltager en speciallæge, en diabetessygeplejerske samt en diætist.

I Svangreambulatoriet følges de fleste gravide patienter med endokrinologiske sygdomme. Det drejer sig overvejende om patienter med diabetes mellitus (inkl. gestationel diabetes), dyslipidæmi, hypertension samt enkelte andre medicinske sygdomme. Alle patienter med påvist graviditet og diabetes mellitus bør henvises til ambulatoriet.

NB! Alle patienter med diabetes mellitus, som ønsker at  bliver gravide, bør henvises til SDCO, OUH, inden planlægning af graviditet, således at deres diabetes kan være optimalt reguleret på konceptionstidspunktet.

Udover den eksisterende diabetesbehandling, arbejder vi med en række nye behandlingstilbud, herunder også nogle målrettet patienter i almen praksis, som skal medvirke til at forbedre behandlingsmulighederne på diabetesområdet.

Nye behandlingstilbud
APPFWU01V